Thứ sáu, 22/09/2023
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

Thông báo kết luận kiểm tra đối với Chi bộ Công ty quản lý sữa chữa đường bộ tỉnh Đăk Nông

Số hiệu 1341-TB/ĐUK
Đơn vị
ban hành
Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Thể loại Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

FILE ĐÍNH KÈM