Thứ năm, 23/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Ban Chấp hành Hội CCB Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Quý I và triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2020

Ngày 20/3/2020, Ban Chấp hành Hội CCB Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 4, khóa III, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tham dự Hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ, uy viên UBKT Hội CCB Khối; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch các tổ chức hội cơ sở. Dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Hồng Mến, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Hoàng Văn Lai, ủy viên Ban Chấp hành, Phó trưởng Ban tổ chức - chính sách Hội CCB tỉnh. Đồng chí Nguyễn Việt Đức, Phó Chủ tịch Hội CCB Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đ/c Nguyễn Việt Đức, Phó Chủ tịch Hội CCB Khối chủ trì,

triển khai các nhiệm vụ công tác tại Hội nghị

Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ công tác Quý II, năm 2020; triển khai Nghị quyết số 05/NQ-CCB, ngày 09/01/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam “Về xây dựng tổ chức cơ sở hội vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới” và Hướng dẫn số 71/HD-CCB, ngày 12/02/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam “Hướng dẫn thực hiện nghị quyết xây dựng tổ chức cơ sở hội vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới”.

Các Đ/c UV BCH, Chủ tịch, Phó Chủ tịch các tổ chức hội cơ sở về dự Hội nghị

Công bố Quyết định của Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh, cho thôi chức danh Chủ tịch Hội CCB Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đối với đồng chí Lê Huy Hiệu; bầu chức danh Chủ tịch Hội CCB Khối đối với đồng chí Bùi Hồng Mến, Ủy viên Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Hội CCB Khối và bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Hội CCB Khối đối với đồng chí Nguyễn Quang Hiệp, Ủy viên Ban Chấp hành Hội CCB Khối - Chủ tịch Hội CCB cơ quan Liên Đoàn lao động tỉnh Đắk Nông.

                                                                     Bùi Hồng Mến