Thứ tư, 24/07/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh quyết tâm xây dựng tổ chức hội đạt tiêu chí “Hội CCB gương mẫu”

Ngày 05/6/2024, Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ V, giai đoạn 2019 - 2024. Hội nghị xác định phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện giai đoạn 2024 - 2029, trong đó, tập trung xây dựng tổ chức hội đạt tiêu chí “Hội CCB gương mẫu”.

Đồng chí Đinh Ngọc Bích - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Theo Báo cáo tại Hội nghị, phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019 - 2024 đã được các cấp hội chủ động quán triệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc theo nghị quyết của Đảng ủy Khối và chỉ đạo, hướng dẫn của Hội Cựu chiến binh tỉnh. Theo đó, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Khối thường xuyên đôn đốc, triển khai đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, chủ đề "Hai nhất, ba mục tiêu" gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá”. Làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, thông tin nội bộ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Giai đoạn 2019 - 2024, toàn Hội kết nạp được 86 hội viên; ủng hộ, quyên góp được 395.550.000đ quỹ xây dựng và sửa chữa nhà “Nghĩa tình đồng đội”, quỹ nhà Đại đoàn kết đối với hộ nghèo và hội viên Cựu chiến binh khó khăn về nhà ở tỉnh Điện Biên và một số tỉnh thuộc địa bàn Tây Bắc; vận động, quyên góp xây dựng được 2 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho 02 hội viên có hoàn cảnh khó khăn trong khối, trị giá 140 triệu đồng.

Qua thực hiện phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và được các cấp đánh giá, ghi nhận. Trong 5 năm qua, Hội Cựu chiến binh Khối (năm 2023) và nhiều hội viên được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng Bằng khen; Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng Bằng khen cho 08 tập thể và 15 cá nhân. Hội Cựu chiến binh Khối tặng Giấy khen cho 20 tập thể 32 cá nhân.

 

Đồng chí Bùi Hồng Mến - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Khối trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 - 2024

Giai đoạn 2024 - 2029, Hội Cựu chiến binh Khối xác định 6 chỉ tiêu cần tập trung tổ chức thực hiện. Trong đó, chú trọng thực hiện tốt việc xây dựng tổ chức cơ sở hội đạt tiêu chí “Hội CCB gương mẫu” và phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, chủ đề "Hai nhất, ba mục tiêu" gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá”.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Lan - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Khối trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 - 2024

Nguyễn Hoàng Lan - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Khối