Thứ ba, 21/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Đẩy mạnh tham gia các phong trào thi đua yêu nước, gắn với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”

Ngày 02/4/2024, Hội Cựu chiến binh cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 - 2024; triển khai phương hướng, nhiệm vụ phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2024 - 2029. Dự Hội nghị có đồng chí Bùi Hồng Mến - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Khối; đồng chí Vũ Thị Oanh - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh, đại diện Công đoàn, Đoàn thanh niên, cùng toàn thể hội viên Hội Cựu chiến binh cơ quan.

Hiện, Hội Cựu chiến binh cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh có 07 hội viên. Giai đoạn 2019 - 2024, Hội Cựu chiến binh Cơ quan Liên đoàn Lao động đoàn kết, chủ động, triển khai toàn diện các phong trào thi đua; chất lượng hoạt động Hội từng bước nâng cao về mọi mặt, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” được coi trọng; nội dung, phương thức hoạt động có sự đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng, thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị của Cơ quan và nhiệm vụ của Hội. Công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng Hội vững mạnh toàn diện; tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động do cấp trên phát động luôn được quan tâm. Với thành tích đạt được giai đoạn 2019 - 2024, Hội Cựu chiến binh Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh được Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Khối tặng 03 Giấy khen và được Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng Bằng khen phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2017 - 2022; nhiều hội viên được tặng Giấy khen và Bằng khen của Hội Cựu chiến binh Khối, Hội Cựu chiến binh tỉnh và Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Giai đoạn 2024 - 2029, Hội Cựu chiến binh Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với chủ đề “Hai nhất, ba mục tiêu”, phát huy tinh thần đoàn kết, vai trò gương mẫu của cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân; động viên cán bộ, hội viên nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tham gia phát triển kinh tế; đẩy mạnh tham gia các phong trào thi đua yêu nước, gắn với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao thiết thực chào mừng các ngày lễ kỷ niệm của đất nước và của tỉnh; chăm lo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đề ra.

Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2024 - 2029, Hội Cựu chiến binh cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh đưa ra 04 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, 06 nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện, trong đó, 100% hội viên có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, an tâm công tác, gương mẫu học tập và thực hiện nghị quyết của đảng, nghị quyết hội cựu chiến binh các cấp, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên vào phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” với chủ đề “Hai nhất, ba mục tiêu” theo nội dung cụ thể hàng năm; 100% hội viên gương mẫu chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, những quy định của địa phương, quy chế của cơ quan và các nội dung đã đăng ký hàng năm, đi đầu thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào xây dựng nông thôn mới; hàng năm, 100% hội viên được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (nhiệm vụ đảng viên, chuyên môn và hội viên), gia đình đạt chuẩn văn hóa. Hội phấn đấu xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Bùi Hồng Mến - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh,

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Khối phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Hồng Mến - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Khối mong muốn trong thời gian tới, Hội cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra; làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục; xây dựng Hội Cựu chiến binh trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, động viên hội viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phát huy phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2024 - 2029.

Khương Minh