Thứ năm, 25/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Cụm thi đua số 1, Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Nông tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2023

Ngày 16/6/2023, tại Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Cụm thi đua số 1, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về công tác thi đua Cựu chiến binh gương mẫu” chủ đề “Hai nhất - Ba mục tiêu”. Tham dự Hội nghị có các đơn vị: Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (đơn vị cụm trưởng), Hội Cựu chiến binh Thành phố Gia Nghĩa, Hội Cựu chiến binh huyện Đắk Glong. Dự và chỉ đạo Hội nghị, có đồng chí Đinh Ngọc Bích - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh, đồng chí Nguyễn Việt Đức - UVBTV, Phó Ban Tổ chức - chính sách Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Nông.

Tại Hội nghị, Cụm thi đua số 1 sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác thi đua Cựu chiến binh gương mẫu” chủ đề “Hai nhất - Ba mục tiêu6 tháng đầu năm 2023. Theo đó, các tổ chức Hội Cựu chiến binh Cụm thi đua số 1 đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở hội triển khai thực hiện tốt công tác thi đua do các cấp, các ngành, phát động, chú trọng phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu chủ đề "Hai nhất, ba mục tiêu" gắn với việc cựu chiến binh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề 2023 “Cựu chiến binh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá”, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Nông do UBND tỉnh phát động... Nhìn chung, các phong trào thi đua phong phú về nội dung và hình thức, được các cấp hội và toàn thể cán bộ, hội viên trong Cụm tích cực hưởng ứng tham gia, nhờ đó, đạt hiệu quả và có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Hội và nhân dân. Phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" được triển khai rộng khắp ở cơ sở, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu với nhiều cách làm hay, sáng tạo, tạo nên hình ảnh đẹp “Bộ đội cụ Hồ” trong Hội Cựu chiến binh, trong nhân dân và có sức lan tỏa rộng khắp. Cụ thể, trong 6 tháng, Cụm thi đua số 1 đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa: Kêu gọi, vận động đóng góp quỹ nhân đạo, từ thiện; tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách tại địa phương, các gia đình hội viên trong Hội nhân các ngày lễ, tết; các chương trình do các cấp, các ngành phát động, như: quyên góp, ủng hộ quỹ xây dựng, sửa chữa nhà “Nghĩa tình đồng đội” được 57.225.000 đồng; Hội Cựu chiến binh TP Gia Nghĩa, Hội Cựu chiến binh huyện Đắk Glong chỉ đạo phát động phong trào “xây dựng quỹ đồng đội”, huy động hơn 6 triệu đồng giúp hội viên đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao đời sống; tập trung giúp xóa được 02 căn nhà dột nát của hội viên tại xã Đắk Nia; Hội Cựu chiến binh huyện Đắk Glong phối hợp NHCSXH tín chấp và quản lý 43 tổ vay vốn và tiết kiệm với tổng dư nợ hơn 131 tỷ đồng đồng, với 2.105 hộ vay; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện giúp hội viên xóa 02 căn nhà dột nát; chỉ đạo Hội Cựu chiến binh xã Quảng Khê thành lập câu lạc bộ Cựu chiến binh bảo vệ môi trường… Ngoài ra, các đơn vị Hội Cựu chiến binh trong Cụm đã làm tốt công tác tư tưởng chính trị cho hội viên; tham gia đóng góp trên 250 ý kiến có trách nhiệm về các lĩnh vực; duy trì tốt chế độ sinh hoạt hội, từng bước đổi mới nội dung sinh hoạt hội có chiều sâu, có trọng tâm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc xây dựng tổ chức Hội; kết nạp được 45 hội viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đinh Ngọc Bích - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được của các đơn vị Cụm thi đua số 1 trong 6 tháng năm 2023, để từ đó đưa phong trào thi đua của Cụm đạt nhiều kết quả tích cực, đóng góp to lớn vào phong trào thi đua chung trong toàn Hội Cựu chiến binh tỉnh. Đồng thời đồng chí cũng chỉ ra một số việc còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Việc triển khai các thông tin tuyên truyền đến các chi hội còn hạn chế; chưa nhân rộng được nhiều mô hình tiêu biểu, cách làm hay, sáng tạo để hội viên học tập, làm theo. Công tác kết nạp hội viên chưa đạt tỉ lệ theo chỉ tiêu Nghị quyết của Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh. Công tác kiểm tra, giám sát triển khai còn chậm, có đơn vị thực hiện chưa đảm bảo quy trình, chất lượng… Đồng chí Đinh Ngọc Bích cũng định hướng một số nhiệm vụ chủ yếu, yêu cầu các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 cần tập trung lãnh đạo thực hiện, như: Kịp thời, thường xuyên tham mưu cho cấp ủy củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp hội; tiếp tục kêu gọi, vận động hội viên, doanh nghiệp, mạnh thường quân ủng hộ các loại quỹ, nhất là quỹ xây dựng, sửa chữa nhà “Nghĩa tình đồng đội”; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động, nhất là phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” chủ đề “Hai nhất - Ba mục tiêu”, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

                             Nguyễn Hoàng Lan - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Khối