Thứ hai, 15/07/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Hội Cựu Chiến binh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh sơ kết công tác cựu chiến binh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Sáng ngày 22/6/2023, Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cựu chiến binh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Ban kiểm tra Hội CCB Khối; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch các tổ chức cơ sở hội trực thuộc. Đồng chí Bùi Hồng Mến - UVBCH Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Khối chủ trì Hội nghị.

          Hội nghị đã đánh giá kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023, đồng thời, cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và xác định nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện công tác cựu chiến binh trong 6 tháng cuối năm 2023.

Toàn cảnh Hội nghị

          Theo báo cáo đánh giá tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2023, Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã triển khai thực hiện đạt được một số kết quả tích cực: Hội đã triển khai công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời theo chỉ đạo của Hội Cựu chiến binh tỉnh; phát động phong trào thi đua yêu nước, Cựu chiến binh “gương mẫu”, chủ đề “Hai nhất - Ba mục tiêu”, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề 2023 “Cựu chiến binh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Nông do UBND tỉnh phát động. Kêu gọi ủng hộ, quyên góp quỹ xây dựng và sửa chữa nhà “Nghĩa tình đồng đội” được hơn 12 triệu đồng. Chỉ đạo các tổ chức hội cơ sở phối hợp tổ chức đi thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách tại địa phương, các gia đình hội viên Hội Cựu chiến binh khó khăn nhân dịp lễ, tết; đóng góp quỹ ủng hộ các chương trình do các cấp, các ngành phát động, với tổng số tiền hơn 27 triệu đồng…

Tuy nhiên, công tác Hội vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Việc học tập, tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên chưa thực sự chủ động, chủ yếu dựa vào cấp ủy; chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua còn hạn chế, hiệu quả chưa cao; một số cán bộ, hội viên chưa phát huy hết tinh thần gương mẫu trong công tác và sinh hoạt, chưa thực sự quan tâm đến các hoạt động công tác hội…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Hồng Mến - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Khối đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí cũng chia sẻ những khó khăn của các tổ chức cơ sở hội và chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục; đồng thời định hướng một số nhiệm vụ chủ yếu như: Tiếp tục theo dõi, nắm tình hình hoạt động của các tổ chức cơ sở hội, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, kịp thời định hướng tuyên truyền để hội viên nắm được các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; từ đó củng cố niềm tin của cán bộ, hội viên với Đảng, Nhà nước. Hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ của Hội cũng như các phong trào thi đua - khen thưởng và vận động hội viên gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu”, chủ đề "Hai nhất, Ba mục tiêu”. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...

Nguyễn Hoàng Lan - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Khối