Thứ năm, 25/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Sáng ngày 30/3/2023, tại Hội trường Đảng ủy Khối, Hội Cựu chiến binh (CCB) Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027; sơ kết công tác Hội quý I và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác quý II năm 2023.

Dự Hội nghị có đại diện Thường trực, lãnh đạo các ban Hội Cựu chiến binh tỉnh; đại diện Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội CCB Khối và các đồng chí Chủ tịch, phó chủ tịch tổ chức cơ sở hội trực thuộc. Đồng chí Bùi Hồng Mến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Khối chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Theo Báo cáo đánh giá tại Hội nghị, trong quý I năm 2023, Ban Chấp hành Hội CCB Khối bám sát Nghị quyết của Đảng ủy Khối, nhiệm vụ công tác của Hội CCB cấp trên, nắm tình hình hoạt động của các tổ chức hội cơ sở; kịp thời điều chỉnh, đề ra phương hướng, kế hoạch nhiệm vụ công tác cụ thể, sát với tình hình thực tiễn của Hội CCB Khối để triển khai, chỉ đạo thực hiện. Cán bộ, hội viên CCB đã phát huy tốt bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” đoàn kết, gắn bó nghĩa tình đồng đội, ý thức trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, gương mẫu trong mọi phong trào thi đua của đơn vị, nêu cao ý thức tổ chức, kỷ luật trong sinh hoạt và công tác, luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 100% cán bộ, hội viên được tham gia học tập, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng của các cấp hội. Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ quan, doanh nghiệp; tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, đơn vị, đoàn thể; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh. Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện có hiệu quả, các tổ chức cơ sở hội tích cực vận động hội viên, tham gia đóng góp quỹ ủng hộ các chương trình do các cấp, các ngành, đoàn thể phát động…

Để thực hiện tốt nhiệm vụ quý II và thực hiện hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2023, Hội CCB Khối tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội CCB Khối lần thứ IV, Đại hội Hội CCB tỉnh lần thứ VII và Đại hội Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Thực hiện kiện toàn, bổ sung đội ngũ cán bộ Hội 02 cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tổ chức cho 100% cán bộ, hội viên học tập, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Hội CCB các cấp; nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII) của Đảng  và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, chủ đề "Hai nhất, ba mục tiêu”. Đẩy mạnh hoạt động của đội ngũ cộng tác viên Tổ 35 của Hội CCB Khối. Tiến hành kiểm tra 03 tổ chức Hội cơ sở; giám sát 01 tổ chức Hội cơ sở và 02 cán bộ Hội. Thực hiện công tác bồi dưỡng kết nạp hội viên. Tiếp tục phối hợp với Đoàn thanh niên Khối tuyên truyền, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ theo Chương trình ký kết.

Cũng tại Hội nghị, Ban Chấp hành Hội CCB Khối đã lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ Hội tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch, Ban kiểm tra Hội Cựu chiến binh Khối khóa IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027, với số phiếu đạt 100%.

Trần Thị Sang - Đảng ủy Khối