Thứ ba, 21/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Các TCCS đảng trực thuộc

Chi bộ Cải cách hành chính thuộc Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức Lễ kết nạp đảng viên

Chiều ngày 19/4/2018, tại phòng họp Sở Nội vụ, Chi bộ Cải cách hành chính trực thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ đã tiến hành tổ chức Lễ kết nạp đảng viên.

Trang
10
Showing 91 - 91 of 91 results.