Thứ năm, 25/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Chi bộ Phòng Thanh tra - Kiểm tra, Đảng bộ Cục Thuế tỉnh tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2022

Sáng ngày 05/3/2020, Chi bộ Phòng Thanh tra - Kiểm tra tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Văn Long - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thuế; các đồng chí Ban chấp hành Đảng bộ Cục Thuế; Chi uỷ các Chi bộ trực thuộc Cục Thuế cùng 15 đảng viên Chi bộ Phòng Thanh tra - Kiểm tra.

Đại hội đã được nghe dự thảo báo cáo chính trị của Chi bộ, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi uỷ Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Các báo cáo đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ qua trên từng lĩnh vực, từng nhiệm vụ cụ thể. Đồng thời, nêu rõ những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm làm cơ sở để đề ra phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp sát hơn với thực tiễn cho việc lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy Chi bộ trong nhiệm kỳ mới; đồng thời xây dựng phương hướng và những giải pháp đột phá, trọng tâm cần tập trung chỉ đạo để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Chi bộ trong thời gian tới.

Lễ chào cờ tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Cục Thuế tỉnh Đăk Nông, Chi bộ Phòng Thanh tra - Kiểm tra luôn phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng, lãnh đạo phòng cùng toàn thể đảng viên, cán bộ nỗ lực phấn đấu thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Cụ thể: Công tác lãnh đạo chính trị, tư tưởng; công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Công tác thanh tra qua các năm đều hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch được giao, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đầu mối được phân công, lãnh đạo thực hiện kế hoạch thanh tra, lãnh đạo đối với công tác phối hợp, lãnh đạo với công tác giải quyết tố cáo người nộp thuế,...; công tác xây dựng cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội; công tác xây dựng Đảng cũng như lãnh đạo “Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Chi bộ luôn chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao lý luận chính trị, năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, nêu cao đạo đức nghề nghiệp.

Sau khi nghe các báo cáo, với tinh thần đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy tinh thần dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đảm bảo tăng cường đoàn kết, Đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp những ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội. Các đảng viên đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, tập trung thảo luận về những vấn đề nhằm nâng cao chất lượng công tác thanh tra kiểm tra, công tác tham mưu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đầu mối được phân công, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác phát triển Đảng…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Văn Long - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đăk Nông ghi nhận những kết quả Chi bộ Phòng Thanh tra kiểm tra đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2020. Đồng chí mong muốn nhiệm kỳ mới, Chi bộ phát huy kết quả đạt được,tiếp tục đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tập trung trí lực để thực hiện tốt cả 2 nhiệm vụ - Công tác Đảng và công tác chuyên môn.

Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, đồng chí Vũ Văn Dương - Bí thư Chi bộ đã phát biểu lĩnh hội toàn bộ ý kiến của các đại biểu, đặc biệt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Văn Long - Bí thư Đảng uỷ Cục Thuế và sẽ bổ sung các ý kiến vào nội dung Nghị quyết Đại hội. Từ đó xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, thiết thực và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Chi bộ trong thời gian tới.

Bỏ phiếu

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022 theo đúng quy trình, đúng quy định, gồm 03 đồng chí; đồng chí Vũ Văn Dương được bầu m Bí thư Chi bộ.

Đồng chí Trần Văn Long tặng hoa chúc mừng tập thể cấp ủy nhiệm kỳ mới

Đại hội bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu lần thứ V Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Đăk Nông nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 04 đồng chí, trong đó 03 đồng chí là đại biểu chính thức và 01 đồng chí là đại biểu dự khuyết. Tại Đại hội, toàn thể đảng viên của Chi bộ đã nhất trí thông qua nội dung Nghị quyết và thể hiện quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2022.​

Đức Đản - Cục Thuế tỉnh