Chủ nhật, 14/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (mở rộng) lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng 06/10/2023, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 13, sơ kết nhiệm vụ 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc, đoàn thể của Đảng ủy Khối và cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Đồng chí Huỳnh Ngọc Anh - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối, đồng chí Bùi Hồng Mến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, đồng chí Nguyễn Văn Dự - Phó Bí thư Đảng ủy Khối đồng chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Theo Báo cáo đánh giá tại Hội nghị, trong 9 tháng năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối bám sát Quy chế làm việc, sự chỉ đạo của cấp trên, ban hành Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2023 và lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra. Xây dựng và lãnh đạo thực hiện hoàn thành 49/68 nhiệm vụ theo Chương trình công tác trọng tâm của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, đạt 72,06% kế hoạch. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt một số kết quả tích cực; nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, công tác xã hội, từ thiện, công tác hỗ trợ, đỡ đầu xây dựng nông thôn mới đã được quan tâm thực hiện. Kịp thời tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chú trọng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, điều tra, nắm bắt dư luận xã hội; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng; chuyển giao 04 tổ chức đảng, 359 đảng viên về các tổ chức đảng tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước theo Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 08/3/2022 của Bộ Chính trị. Trong 9 tháng, kết nạp 97 đảng viên, đạt 80,8% chỉ tiêu Nghị quyết, vượt chỉ tiêu Tỉnh ủy giao; công nhận đảng viên chính thức 86 đồng chí, tổng số đảng viên của Đảng bộ Khối hiện nay 3.103 đồng chí, sinh hoạt ở 69 TCCS đảng. Công tác kiểm tra, giám sát đúng quy trình, quy định. Qua kiểm tra giám sát đã đánh giá đúng ưu, khuyết điểm của đối tượng được kiểm tra, giám sát và đề nghị khắc phục khuyết điểm, tồn tại sau kiểm tra, giám sát. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể bám sát chương trình, kế hoạch của đoàn thể cấp trên và nhiệm vụ đề ra, đổi mới hoạt động, triển khai những hoạt động trọng tâm, cách thức tổ chức phù hợp với đặc điểm tình hình Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Việc ban hành nghị quyết; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên chất lượng chưa cao; công tác nắm bắt dư luận xã hội chưa cao, kỷ luật phát ngôn chưa nghiêm; nội dung, chất lượng sinh hoạt chi bộ còn hạn chế; hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế, tác dụng sau kiểm tra giám sát chưa rõ…

Hội nghị đã thảo luận, phân tích, làm rõ thêm những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Các ý kiến tập trung vào công tác tuyên truyền theo hướng “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, nhất là tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, tạo sự lan tỏa; hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện chuyển đổi số... Ngoài ra, cấp ủy các TCCS đảng cũng kiến nghị, đề xuất các giải pháp khắc phục để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong 3 tháng cuối năm và thời gian tới.

Hội nghị cũng tiến hành sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Hội nghị đã trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bổ sung 02 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối.

Hội nghị đã trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 02 tổ chức đảng và 03 cá nhân thuộc Đảng bộ Khối có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư “Về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”; trao Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cho cho 16 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Huỳnh Ngọc Anh - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp ý, kiến nghị, đề xuất của các tổ chức cơ sở đảng tại Hội nghị, Đảng ủy Khối sẽ hoàn thiện các văn bản, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới. Để thực hiện hoàn thành chương trình công tác năm 2023, ngoài nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023, đồng chí đề nghị các TCCS đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 đảm bảo kế hoạch đề ra; tích cực hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua, đặc biệt phong trào thi đua 20 năm tái lập tỉnh; tăng cường theo dõi, quản lý, giáo dục đảng viên, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh; giữ gìn đoàn kết nội bộ, thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn, bảo vệ bí mật Nhà nước. Chỉ đạo thực hiện đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, làm căn cứ đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên đảm bảo thực chất, đúng quy định.

Trao quyết định chỉ định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối

 

 

Khen thưởng Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư.

Khen thưởng Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị

                                                                    Trần Thị Sang - Đảng ủy Khối