Thứ năm, 23/09/2021
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

Lịch sử, truyền thống

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, quá trình hình thành và phát triển

Đảng bộ Khối cơ quan dân chính đảng tỉnh Đắk Nông (nay là Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Đắk Nông) được thành lập theo Quyết định số 42 - QĐ/TU ngày 16/01/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông.

Trang
1
Showing 1 - 1 of 1 results.