Thứ năm, 25/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp: Kiểm tra công tác đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2019

Từ ngày 02 đến ngày 08/8/2019, Đoàn khối đã thành lập Đoàn, tiến hành kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2019 tại các cơ sở Đoàn trực thuộc; kiểm tra công tác triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghị quyết Đoàn cấp trên; tổ chức các phong trào, các cuộc vận động của Đoàn, Hội; công tác quản lý đoàn viên và sinh hoạt Đoàn; công tác chỉ đạo và tổ chức đại hội Đoàn cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2019 - 2022; Kiểm tra việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc triển khai và thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên năm 2019 theo Hướng dẫn của Trung ương Đoàn.

Qua kết quả kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2019 đã giúp Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp định hướng các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, giúp các cơ sở Đoàn định hướng các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng cuối năm 2019; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, thanh niên; ban hành các kế hoạch, chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên trong khối và đẩy mạnh thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch công tác năm 2019 đã đề ra theo chủ đề “Năm Thanh niên tình nguyện”.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đoàn Khối tiếp tục lãnh đạo các tổ chức cơ sở đoàn đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; tổ chức triển khai nhiều phong trào, hoạt động có chất lượng; tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2022 đảm bảo đúng quy định, tiến độ kế hoạch đề ra; duy trì tốt chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định; thực hiện nghiêm túc công tác quản lý đoàn viên, công tác đoàn vụ và triển khai đảm bảo, đầy đủ Chương trình rèn luyện đoàn viên.

Lê Viên - Đoàn Khối CCQ và DN tỉnh