Thứ ba, 21/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước

Chiều ngày 29/8/2023, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước. Tham dự Hội nghị có toàn thể viên chức, người lao động trực thuộc Khối Văn phòng tỉnh và giám đốc, một số viên chức Bảo hiểm xã hội các huyện tham dự. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hồ Hữu Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; đồng chí Thượng tá Nguyễn Thành Huynh - Phó Trưởng phòng, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh quán triệt các nội dung, văn bản về bảo vệ bí mật Nhà nước.

Quang cảnh Hội nghị

Các đại biểu tại Hội nghị được nghe truyền đạt một số nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước; Nghị định 26/2010/ND-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước; Thông tư 24/2020/TT-BCA; hướng dẫn 35 Danh mục do Thủ Tướng Chính phủ ban hành; Quy chế về bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, tại Quyết định số 1308/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của UBND tỉnh; và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật liên quan; tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước ở cơ quan; công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ bí mật Nhà nước và công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ lộ, lọt, mất bí mật Nhà nước.

Thông qua Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức của viên chức, người lao động Bảo hiểm xã hội tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; bồi dưỡng kiến thức cơ bản, kỹ năng thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, nhất là cán bộ trực tiếp làm công tác bảo vệ bí mật Nhà nước nắm vững và triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp bảo vệ bí mật Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.