Thứ sáu, 24/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông

Cần quản lý tốt Quỹ bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội(BHXH) là một chính sách xã hội trụ cột của hệ thống an sinh xã hội(ASXH) của mỗi quốc gia trong đó có Việt Nam. Ở Việt Nam chính sách BHXH đã được Đảng và Nhà nước thường xuyên quan tâm lãnh đạo và coi trọng, từng bước điều chỉnh để phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và sự phát triển của đất nước.

Trang
6
Showing 51 - 60 of 84 results.