Thứ năm, 25/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Đoàn khối CCQ và DN: tổ chức Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng năm 2019

Ngày 17/8, tại bản Tân Lập, xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng năm 2019 với sự tham gia của hơn 100 đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Khối.

Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp: Kiểm tra công tác đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2019

Từ ngày 02 đến ngày 08/8/2019, Đoàn khối đã thành lập Đoàn, tiến hành kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2019 tại các cơ sở Đoàn trực thuộc; kiểm tra công tác triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghị quyết Đoàn cấp trên

Kết quả Đại hội Đoàn cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2019 - 2022 của Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hiện nay có 58 tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc, trong đó có 39 chi đoàn cơ sở, 19 đoàn cơ sở (04 đoàn Trường), có 83 chi đoàn trực thuộc các Đoàn cơ sở với hơn 3.000 đoàn viên, thanh niên tham gia sinh hoạt.

Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị BCH lần thứ IX, khóa III, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Chiều ngày 18/7, tại Hội trường Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022 nhằm sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Trang
12
Showing 111 - 114 of 114 results.