Thứ tư, 19/06/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (mở rộng) lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng 17/10/2022, Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị lần thứ 9 (mở rộng) nhằm sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. Dự Hội nghị có các đồng chí Tỉnh uỷ viên phụ trách địa bàn; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, các đoàn thể, Văn phòng Đảng ủy Khối và cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Đồng chí Huỳnh Ngọc Anh - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Bùi Hồng Mến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối đồng chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Theo Báo cáo đánh giá tại Hội nghị, trong 9 tháng đầu năm 2022, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thực hiện hoàn thành đúng tiến độ nhiệm vụ chương trình, kế hoạch đề ra. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đã đạt một số kết quả nhất định. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng, thường xuyên chỉ đạo, định hướng tuyên truyền; kịp thời phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng gắn sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiền phong, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng tăng cường sinh hoạt chuyên đề. Chỉ đạo 100% chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở hoàn thành đại hội theo kế hoạch; thực hiện công tác quy hoạch theo đúng quy trình; kết nạp 115/130 đảng viên, đạt 88,4% kế hoạch đề ra. Công tác kiểm tra giám sát được tăng cường thực hiện đúng đúng quy trình, quy định, chú trọng khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm tra, giám sát. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể bám sát chương trình, kế hoạch của đoàn thể cấp trên và nhiệm vụ đề ra năm 2022, tăng cường công tác phối hợp, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra; đặc biệt lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Khối và Đoàn Khối các cơ quan quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá, làm rõ một số tồn tại, hạn chế: Công các lãnh đạo chuyên môn còn một số mặt chưa đạt; việc thực hiện nguyên tắc hoạt động của Đảng, nguyên tắc sinh hoạt, quy chế làm việc của cấp ủy chưa nghiêm; công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên chưa được thường xuyên; vẫn còn có cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật; công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng như củng cố tổ chức Đảng, kiện toàn cấp ủy, quy hoạch, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, kết nạp Đảng... vẫn còn những mặt hạn chế; công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở chưa kịp tiến độ đề ra.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Ngọc Anh - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh một số nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu của năm 2022, động viên, khuyến khích đảng viên dám nghĩ, dám làm, năng động sáng tạo, nâng cao hiệu quả công việc; quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức, lối sống ý thức chấp hành pháp luật, nguyên tắc của Đảng, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị đề ra; hoàn thành công tác kiểm tra giám sát, cấp ủy; thực hiện đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên...

Trần Thị Sang - Đảng ủy Khối