Thứ năm, 23/09/2021
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

Thanh tra tỉnh tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 09/6/2021, Chi bộ Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện đề án 05-ĐA/TU nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đoàn Văn Kỳ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đồng chí Lê Văn Phòng, Chánh Văn phòng Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Phạm Thị Trà My, Bí thư Chi bộ, chủ trì Hội nghị.

 

Sau khi nghe báo cáo của Chi bộ về kết quả 03 năm thực hiện Đề án 05-ĐA/TU về "Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, tại Hội nghị, đảng viên đã sôi nổi thảo luận, phân tích, đánh giá làm rõ những kết quả đạt được; chỉ rõ những việc làm được; tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong thời gian tới. Theo đó, Chi bộ đã nhận diện các biểu hiện cần đấu tranh, ngăn chặn sát với tình hình thực tế tại cơ quan; ban hành kế hoạch, đề ra các giải pháp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Chi uỷ, đảng viên, các tổ chức đoàn thể để tổ chức thực hiện. Qua 03 năm thực hiện Đề án 05-ĐA/TU, đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực giáo dục chính trị tư tưởng, chất lượng sinh hoạt Chi bộ, công tác kiểm tra, giám sát ngày càng được nâng lên; tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, một số biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, dấu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từng bước được đẩy lùi. Tại Hội nghị, Chi bộ đã bình xét, đề nghị Bí thư Chi bộ khen thưởng đối với 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án 05-ĐA/TU.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Kỳ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đánh giá cao kết quả thực hiện Đề án 05 của Chi bộ Thanh tra tỉnh; đồng thời, đề nghị Chi bộ Thanh tra tỉnh xác định việc triển khai Đề án 05 là nhiệm vụ chính trị quan trọng để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, do đó phải triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục, đảng viên phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, dám nhận diện để đấu tranh, ngăn chặn, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, thực hiện nghiêm khắc việc tự phê bình, phê bình.

          Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Trà My, Bí thư Chi bộ yêu cầu Chi uỷ, đảng viên phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp đã đề ra tại Kế hoạch số 15-KH/CB ngày ngày 03/4/2020 của Chi bộ,  trong đó tập trung, chú trọng thực hiện tốt các nhiệm vụ: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ đảng viên với hành động cụ thể gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng phải tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, đạt hiệu quả thiết thực. Đảng viên, quần chúng thực hiện nghiêm túc các nội dung đã cam kết, các giải pháp mà chi bộ đã đề ra.