Thứ ba, 28/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Các TCCS đảng trực thuộc

Đảng bộ Bưu điện tỉnh Đắk Nông tập trung lãnh đạo thực hiện đa dạng hóa loại hình dịch vụ

Nhận thức rõ vai trò “Phục vụ cộng đồng”, trong năm qua, Đảng bộ Bưu điện tỉnh Đắk Nông đã tập trung lãnh đạo đơn vị từng bước đổi mới mô hình sản xuất, thực hiện mục tiêu kép: “Vừa kinh doanh và phục vụ cộng đồng, vừa phòng chống Covid-19 linh hoạt, hiệu quả”.

Trang
4
Showing 31 - 40 of 91 results.