Thứ bảy, 25/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề lần 2 năm 2023

Sáng ngày 31/8/2023, Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức sinh hoạt chuyên đề lần 2 năm 2023 với chủ đề “Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật; chấp hành tốt nội quy, quy chế của Cơ quan”. Qua buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm giúp cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động nắm vững và thực hiện đúng đắn, nghiêm túc, tạo chuyển biến về nhận thức và hành động trong công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt

Tại buổi sinh hoạt, đại diện Chi ủy Chi bộ thông qua Đề dẫn sinh hoạt “Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật; chấp hành tốt nội quy, quy chế của Cơ quan”, nêu rõ tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các quy định về ý thức tổ chức kỷ luật; thực hiện nội quy, quy chế; thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật; chấp hành tốt nội quy, quy chế của Cơ quan. Qua Báo cáo đề dẫn sinh hoạt, các đảng viên trong Chi bộ trình bày các tham luận và có ý kiến thảo luận về nội dung chủ đề sinh hoạt gắn với từng bộ phận, vị trí công tác chuyên môn của ban, bộ phận và của bản thân. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm cao, các tham luận, ý kiến thảo luận đã nêu lên một số kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp để nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật; chấp hành tốt nội quy, quy chế của Cơ quan.

Kết luận tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Bùi Hồng Mến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Bí thư Chi bộ Cơ quan nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật; chấp hành tốt nội quy, quy chế của Cơ quan. Đồng chí yêu cầu mối cán bộ, đảng viên cần nâng cao ý thức, trách nhiệm, thực hiện tốt ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế Cơ quan, xây dựng tác phong, lề lối làm việc tích cực, khoa học, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối vững mạnh.