Thứ tư, 19/06/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ IV Chi bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Kế hoạch số 104-KH/ĐUK, ngày 13/4/2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông về tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV và các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện Kế hoạch số 04-KH/CB, ngày 27/4/2023 của Chi bộ Liên minh hợp tác xã (HTX) tỉnh về tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ IV, Chi bộ Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 08/5/2023, Chi bộ Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025; cơ bản hoàn thành kịp tiến độ và tiếp tục triển khai Nghị quyết đã đề ra trong thời gian tới; đồng thời, đề nghị điều chỉnh 02 chỉ tiêu về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cho phù hợp với tình hình thực tiễn công tác hiện nay.

Hội nghị cũng đã lồng ghép sơ kết 05 năm thực hiện Đề án 05-ĐA/TU, ngày 05/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ tỉnh Đắk Nông và đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Đối với việc thực hiện Đề án số 05, cấp ủy Chi bộ tiếp tục đề ra 04 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện thời gian tới. Đối với đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, năm 2022, Chi bộ xây dựng 02 gương điển hình, đang tiến hành xây dựng mô hình học tập và làm theo Bác về “Ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý văn bản và nâng cao hiệu quả công tác văn thư”.

Tại Hội nghị, Chi bộ tặng Giấy khen cho 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Khải - Bí thư Chi bộ trao tặng Giấy khen của Chi bộ cho 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chi Minh năm 2022

Vũ Anh Liệu - Chi bộ Liên minh HTX tỉnh