Chủ nhật, 14/07/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Công đoàn ngành Y tế tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2023

Ngày19/10/2023, Công đoàn ngành Y tế tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2023 và thông báo kết quả Đại hội lần thứ V Công đoàn tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2023 - 2028 cho các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ủy ban Kiểm tra, chủ tịch, phó chủ tịch, ủy ban kiểm tra và kế toán công đoàn cơ sở.

Khai mạc lớp tập huấn

Theo đó, các đại biểu đã nghe báo cáo viên Báo cáo nhanh kết quả Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Nông; triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ V Công đoàn tỉnh, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và triển khai một số nội dung: Công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn; hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở, Ban Thanh tra nhân dân; triển khai Luật thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và một số nội dung quan trọng khác.

Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của các cấp công đoàn, nhằm rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ công tác công đoàn và cung cấp những hiểu biết cơ bản về tổ chức, nguyên tắc, phương pháp hoạt động của công đoàn, giúp cho cán bộ công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đưa phong trào hoạt động công đoàn cơ sở ngày một phát triển.

Quang Hùng - Công đoàn ngành y tế