Chủ nhật, 21/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2022

Thực hiện Quy định số 03-QĐ/TW, ngày 29/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hướng dẫn số 01-HD/TU, ngày 14/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “V/v thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp hàng năm”; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân ở cơ sở. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiến hành đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2022 đối với các tập thể, cá nhân theo thẩm quyền.

Đảng bộ Khối hiện có 73 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; trong đó, 72 tổ chức cơ sở đảng đủ điều kiện và được đánh giá, xếp loại, 01 tổ chức cơ sở đảng mới thành lập nên không thực hiện đánh giá, xếp loại. Kết quả cụ thể:

Về đánh giá, xếp loại đối với đối với tập thể lãnh đạo, quản lý các cơ quan tham mưu, giúp việc, ban thường vụ các tổ chức đoàn thể của Đảng ủy Khối: 01 tập thể lãnh đạo, quản lý hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 05 tập thể lãnh đạo, quản lý hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Về đánh giá, xếp loại đối với các tổ chức cơ sở đảng: 15 tổ chức cơ sở đảng và 13 cấp ủy cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 50 tổ chức cơ sở đảng và 44 cấp ủy cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, 07 tổ chức cơ sở đảng và 07 cấp ủy cơ sở hoàn thành nhiệm vụ, có 02 cấp ủy cơ sở không hoàn thành nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ.

Về đánh giá, xếp loại đối với lãnh đạo, quản lý: Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan tham mưu, giúp việc, các tổ chức đoàn thể thuộc Đảng ủy Khối: 01 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc nhiệm vụ; 06 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đối với bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên cơ sở: 43 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 333 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ, 07 đồng chí không hoàn thành nhiệm vụ.

Về khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên: Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quyết định tặng giấy khen cho 15 tổ chức cơ sở đảng có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022; tặng giấy khen cho 05 đảng viên có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2018 - 2022; đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét tặng cờ cho 01 tổ chức cơ sở đảng và tặng bằng khen cho 04 đảng viên có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2018 - 2022.

Nguyễn Hoàng Lan - UVBCH, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối