Thứ ba, 28/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Hội Cựu Chiến binh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh sơ kết 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023

Sáng ngày 15/9/2023, Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác hội cựu chiến binh 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban kiểm tra Hội CCB Khối, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch các tổ chức cơ sở hội trực thuộc. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Hồng Mến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối.

          Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2023, Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã triển khai một số nhiệm vụ đạt kết quả tích cực: Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở hội kịp thời làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, thông tin nội bộ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động hội viên tích cực tham gia các hoạt động đấu tranh trên không gian mạng. Chú trọng triển khai thực hiện phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu, với chủ đề "Hai nhất, ba mục tiêu" gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề 2023 “Cựu chiến binh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày tái thành lập tỉnh Đắk Nông do UBND tỉnh phát động. Các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, hoạt động xã hội, từ thiện được các hội viên Hội Cựu chiến binh Khối tích cực hưởng ứng: Tham gia đóng góp, ủng hộ quỹ xây dựng và sửa chữa nhà “Nghĩa tình đồng đội” và làm nhà Đại đoàn kết đối với hộ nghèo và hội viên Cựu chiến binh khó khăn về nhà ở tỉnh Điện Biên và một số tỉnh thuộc địa bàn Tây Bắc với số tiền gần 15 triệu đồng. Phối hợp với Đoàn Khối tổ chức thăm, tặng quà các hội viên Cựu chiến binh khối là thương binh, con liệt sỹ; một số gia đình người có công với cách mạng tại phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa; các gia đình chính sách, Đồn Biên phòng tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức với hơn 20 triệu đồng… Tổ chức đoàn cán bộ tiêu biểu thăm một số di tích lịch sử chiến tranh tại Huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và một số tỉnh phía Nam.

Tuy nhiên, trong 9 tháng năm 2023, công tác Hội cựu chiến binh Khối vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, khó khăn: Công tác học tập, tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên có mặt còn hạn chế, chưa thực sự chủ động, chủ yếu dựa vào Cấp ủy; các phong trào thi đua ở một số tổ chức hội đôi lúc còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao; việc triển khai thực hiện nhiệm vụ ở một số tổ chức Hội còn chậm; công tác sinh hoạt hội ở một số tổ chức hội chưa nền nếp; việc tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái trên không gian mạng còn yếu… Hội nghị đã thẳng thắn thảo luận, trao đổi và đề xuất một số giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bùi Hồng Mến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối đã đánh giá cao những kết quả công tác cựu chiến binh Khối đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời, chia sẻ những khó khăn của các tổ chức cơ sở hội và chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của Hội cần khắc phục. Đồng chí cũng định hướng một số nhiệm vụ chủ yếu, yêu cầu Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh Khối cần tập trung lãnh đạo thực hiện ngoài các nhiệm vụ thường xuyên theo chương trình công tác: Tiến hành đánh giá, xếp loại và xét khen thưởng đối với tổ chức hội và hội viên năm 2023; đẩy mạnh hoạt động đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái trên không gian mạng; chỉ đạo thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, chủ đề "Hai nhất, Ba mục tiêu”; chỉ đạo làm tốt công tác vận động kết nạp hội viên và thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác thường xuyên của Hội…

Nguyễn Hoàng Lan - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Khối