user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4821\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1228\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-03e4f413063bde27d94f24d49b2daf12\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-03e4f413063bde27d94f24d49b2daf12\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-03e4f413063bde27d94f24d49b2daf12\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:19:\"/?q=tin-tuc/16/2781\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1574031956, expire = 1574053556, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-03e4f413063bde27d94f24d49b2daf12' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Văn hoá thể thao

Gặp mặt văn nghệ sĩ, trí thức tiêu biểu Xuân Mậu Tuất 2018 và trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí

Ngày 27/02/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Gặp mặt văn nghệ sĩ, trí thức tiêu biểu Xuân Mậu Tuất 2018 và tổ chức trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2016 - 2020 (đợt I). Đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Theo đó, Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2016 - 2020 (đợt I) đã thu hút được nhiều đối tượng tham gia, các thể loại tham dự giải thưởng khá phong phú, đa dạng. Các tác phẩm tham dự Giải thưởng bảo đảm đúng chủ đề, chủ yếu tập trung vào gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cơ bản có chất lượng về nội dung và nghệ thuật, góp phần nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hăng hái thi đua học tập, lao động sản xuất, tinh thần yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nêu gương, biểu dương, cổ vũ những nhân tố mới, những tấm gương cá nhân, tập thể điển hình có thật trong đời sống tại địa phương.

Trên cơ sở Quy chế giải thưởng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội đồng xét chọn được 74 tác phẩm xuất sắc để trao giải, trong đó có 02 giải A; 12 giải B, 35 giải C; 25 giải khuyến khích; 02 tập thể xuất sắc trong hoạt động quảng bá.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương những thành quả mà đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức đã đạt được, có ý nghĩa góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đơn vị liên quan, đội ngũ văn nghệ sĩ trí thức tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ:

Tiếp tục phát động Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2016 - 2020 (đợt II) đến các cơ quan thông thông tin, truyền thông của tỉnh; đội ngũ văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch.

Đổi mới, nâng cao chất lượng Giải thưởng, trong đó, thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền; có giải pháp tăng giá trị tiền thưởng đối với tác phẩm đạt giải; lựa chọn tác phẩm có chất lượng cao để xuất bản cuốn sách “Hồ Chí Minh trong trái tim cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông”, nhằm góp phần tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp; tinh thần trách nhiệm của các cơ quan báo chí, truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan, của đội ngũ văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí của tỉnh đối với công tác sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2016 - 2020 (đợt II).

Báo Đắk Nông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Hội Văn học - Nghệ thuật, hội nhà báo tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở thông tin và Truyền thông tiếp tục có kế hoạch phát động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2016 - 2020 (đợt II) đến đội ngũ cán bộ, phóng viên báo chí, văn nghệ sĩ tích cực tham gia; tiếp tục mở các chuyên trang, chuyên mục theo chủ đề trên, nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị, góp phần to lớn hơn nữa vào ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đăk Nông.

Đoàn Văn Kỳ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy