user warning: File '.\dukccq\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4819\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1225\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-8ae019a631dd51ab349d24f0668b75eb\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-8ae019a631dd51ab349d24f0668b75eb\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-8ae019a631dd51ab349d24f0668b75eb\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:18:\"/?q=tin-tuc/2/2741\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1542728009, expire = 1542749609, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-8ae019a631dd51ab349d24f0668b75eb' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Các TCCS đảng trực thuộc

Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Ngày 22/01/2018, Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Dự Hội nghị, có đồng chí Hoàng Xuân Thành, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; đồng chí Đặng Văn Tin, TUV, Bí thư  Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; các đảng viên ở các khoa, phòng Nhà trường và sự có mặt của 02 Chi bộ sinh hoạt tạm thời lớp Trung cấp LLCT - HC khóa 46 và khóa 51.

Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018. Theo đó, trong năm 2017, Đảng ủy Nhà Trường đã tập trung lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2017 - 2020; công tác chiêu sinh, mở mới vượt kế hoạch phê duyệt; công tác xây dựng Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chất lượng sinh hoạt của các chi bộ được nâng cao, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức, tư tưởng cũng như tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên và học viên trong Nhà trường.

 

Đ/c Đặng Văn Tin, TUV, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường

phát biểu khai mạc Hội nghị


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Xuân Thành, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan ghi nhận những kết quả mà Đảng ủy Nhà trường đã đạt được trong năm 2017, đồng thời đề nghị Đảng ủy Nhà trường bám sát chương trình, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh và Nghị quyết, nhiệm vụ của Đảng ủy Nhà trường để đề ra nhiệm vụ mới trong năm 2018, chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII).

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh cũng biểu dương 184 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó khen tặng 31 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 01 Chi bộ đạt “trong sạch vững mạnh tiêu biểu” (Chi bộ Tổ chức - Hành chính); Đảng bộ Nhà trường đạt tổ chức cơ sở đảng “trong sạch vững mạnh” năm 2017.

 

Đ/c Hoàng Xuân Thành, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

trao giấy khen


“hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” của Đảng ủy Nhà trường năm 2017

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Đặng Văn Tin, TUV, Bí thư  Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy Nhà trường cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2018 như: Bám sát kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018, tập trung đổi mới phương pháp dạy - học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; Nâng cao hoạt động nghiên cứu khoa học, chủ động đăng ký các đề tài khoa học cấp Trường đảm bảo kịp thời, chất lượng, thiết thực; Nâng cao chất lượng đảng viên ở các khoa, phòng về đạo đức, tư tưởng chính trị gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Nhà trường năm 2018; Chủ động liên kết với các sở, ban, ngành trong việc chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức; Đảm bảo chế độ đối với cán bộ, viên chức, người lao động và học viên của Nhà trường, tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phối hợp với các Học viện, cơ sở đào tạo, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thị để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; Tăng cường công tác xây dựng Đảng mà trước mắt là xây dựng chương trình hành động nhằm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII), xây dựng môi trường làm việc dân chủ, văn minh, đoàn kết trong Nhà trường.

Cẩm Trang - Trường Chính trị tỉnh