user warning: File '.\dukccq\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4819\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1226\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-9ca5dcf7e1f516b3d2c8f381becf204c\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-9ca5dcf7e1f516b3d2c8f381becf204c\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-9ca5dcf7e1f516b3d2c8f381becf204c\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:18:\"/?q=tin-tuc/2/2754\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1547623157, expire = 1547644757, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-9ca5dcf7e1f516b3d2c8f381becf204c' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Các TCCS đảng trực thuộc

Chi bộ Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Chiều ngày 26/01/2018, Chi bộ Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Hoàng Xuân Thành - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Trong năm 2017, Chi bộ Hội Nông dân tỉnh đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; 100% đảng viên, quần chúng được quán triệt, nghiên cứu, học tập Nghị quyết, Chỉ thị, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được triển khai hiệu quả. Chi bộ thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ, trong năm đã xem xét kết nạp 03 quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản ViệtNam. Công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo đúng quy trình, trong năm thực hiện kiểm tra, giám sát đối với 4 đảng viên, góp phần chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém, không có trường hợp vi phạm Điều lệ Đảng và quy định những điều đảng viên không được làm.

Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu đề ra. Trong năm, tổ chức tuyên truyền cho 68.686 lượt cán bộ, hội viên, nông dân về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đạt 114% kế hoạch (KH); kết nạp được 3.229 hội viên mới đạt 105% kế hoạch, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh đến nay lên 58.661 hội viên; có trên 30.931 hội viên, nông dân đăng ký và qua bình xét có 23.904 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp đạt 114 % KH; vận động hội viên, nông dân đóng góp trên 5,9 tỷ đồng, trên 11.130 ngày công để sửa chữa 254 km đường giao thông nông thôn, nạo vét, tu sửa trên 75 km kênh mương nội đồng; phối hợp với các công ty phân bón triển khai cung ứng 3.729 tấn phân bón các loại cho hội viên, nông dân theo hình thức trả chậm; phối hợp tổ chức tập huấn khoa học - kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt được 311 buổi cho 13.949 lượt hội viên, nông dân; tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) đạt 5,997 tỷ đồng đạt 138% kế hoạch, nâng tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt 30,576 tỷ đồng.

 

Đồng chí Hoàng Xuân Thành - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng

Bằng khen của Đảng ủy Khối cho các đồng chí đảng viên đạt danh hiệu

đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền

 

Trong năm 2018, Chi bộ Hội Nông dân tỉnh tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo và phấn đấu giữ vững danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”; tập trung triển khai thực hiện tốt chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Lê Văn Trung - Chi bộ Hội Nông dân tỉnh