user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4821\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1227\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-e8fb392d42fc0d39923790df0d1adf68\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-e8fb392d42fc0d39923790df0d1adf68\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-e8fb392d42fc0d39923790df0d1adf68\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:18:\"/?q=tin-tuc/2/2989\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1563856559, expire = 1563878159, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-e8fb392d42fc0d39923790df0d1adf68' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Các TCCS đảng trực thuộc

Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội thảo "Nâng cao vai trò của đoàn viên thanh niên trong tiếp cận, phát huy công nghiệp 4.0 và phát động phong trào "Sáng tạo trẻ" giai đoạn 2019 - 2022”

Trong không khí thi đua thực hiện chiến dịch thanh niên tình nguyện năm 2019, nhằm đẩy mạnh hoạt động của đoàn viên thanh niên Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tham gia đóng góp nhiệt huyết, trí tuệ, sức sáng tạo vào công cuộc xây dựng quê hương Đắk Nông. Được sự đồng ý của Thường trực Đảng ủy Khối, sáng ngày 05/7, tại Hội trường Tỉnh ủy, Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghệp tỉnh tổ chức Hội thảo "Nâng cao vai trò của đoàn viên thanh niên trong tiếp cận, phát huy công nghiệp 4.0 và phát động phong trào "Sáng tạo trẻ" giai đoạn 2019 - 2022”. Các đồng chí: Hoàng Anh Biên - UVBTV Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn Khối; Trần Văn Hải - UVBCH Tỉnh đoàn, Phó Bí thư Đoàn Khối, đồng chủ trì Hội thảo.

Hội thảo có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Văn Dự - Phó Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Trương Văn Bình - UVBTV, Trưởng Ban phong trào Tỉnh đoàn; Thạc sỹ Nguyễn Thị Như - Phó Trưởng Bộ môn Tin học, Khoa học tự nhiên - Công nghệ, Trường Đại học Tây Nguyên; đại diện Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông, Sở Thông tin và Truyền thông; các đơn vị trong cụm thi đua số III trực thuộc Tỉnh đoàn.

Hội thảo giúp cho đoàn viên hiểu rõ hơn về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và tạo tâm thế cho mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trong tiếp cận và phát huy cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; đồng thời tạo động lực, phát huy tinh thần xung kích của đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Nông ngày càng giàu đẹp. Đây cũng là cơ hội để các đại biểu chia sẻ những mô hình hay, cách làm sáng tạo mới trong tiếp cận, phát huy cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào công tác chuyên môn, nâng cao hiệu quả lao động, sản xuất cũng như hoạt động đoàn. Tại Hội thảo, Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã phát động và tổ chức ký giao ước thi đua thực hiện phong trào “Sáng tạo trẻ” giai đoạn 2019 - 2022 trong các cơ sở đoàn trực thuộc.

Ký giao ước thi đua thực hiện phong trào “Sáng tạo trẻ” giai đoạn 2019 - 2022

Kết luận Hội thảo, đồng chí Hoàng Anh Biên - UVBTV Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhấn mạnh một số việc trọng tâm, đòi hỏi các tổ chức, cơ sở đoàn trực thuộc cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, như: Tiếp tục triển khai cho đoàn viên, thanh niên nghiên cứu, tìm hiểu về công nghiệp 4.0; tập trung tham mưu cho Tỉnh hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách về ứng dụng công nghệ thông tin trong chính phủ điện tử; xây dựng chiến lược tổng thể về cơ sở dữ liệu từng ngành, từng lĩnh vực; ứng dựng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua như “Đoàn viên xung kích cải cách thủ tục hành chính”, phong trào “Mỗi đoàn viên một ý tưởng sáng tạo”...

                                                   Lê Viên - Đoàn Khối CCQ và DN tỉnh