user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4821\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1227\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-3472af555504c1415f6e03aefb5143ae\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-3472af555504c1415f6e03aefb5143ae\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-3472af555504c1415f6e03aefb5143ae\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:19:\"/?q=tin-tuc/21/2909\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1563856660, expire = 1563878260, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-3472af555504c1415f6e03aefb5143ae' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Tin tức - sự kiện

Tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

Trong thời gian vừa qua, UBND tỉnh đã và đang tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện 6 dự án trọng điểm của tỉnh. Tiến độ thực hiện các dự án cơ bản đáp ứng so với kế hoạch, chủ đầu tư và nhà thầu khẩn trương hoàn thành các hạng mục công trình, giải ngân nguồn vốn năm 2018, đến nay các dự án đạt được một số kết quả nhất định.

Đối với Dự án Cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào Khu công nghiệp Nhân Cơ: Lũy kế bố trí vốn đến hết năm 2018 là 735,761 tỷ đồng (Ngân sách Trung ương hỗ trợ 530 tỷ đồng; Ngân sách tỉnh 205,716 tỷ đồng để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng). Trong năm 2018 Ngân sách Trung ương bố trí 150 tỷ đồng (trong đó, hoàn ứng ngân sách tỉnh 35 tỷ đồng). Uớc thực hiện đến hết tháng 9/2018 được 122,549 tỷ đồng, đạt 82% kế hoạch. Đến nay dự án đã triển khai thực hiện cơ bản các hạng mục, đảm bảo yêu cầu cho nhà đầu tư Trần Hồng Quân; chủ đầu tư đang tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại và tổ chức mở mới gói thầu 08; đồng thời làm việc với Cục Hạ tầng kỹ thuật (Bộ Xây dựng) để hoàn thiện việc điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cơ sở hạ tầng bên trong và bên ngoài hàng rào khu công nghiệp Nhân Cơ.

Dự án Trường Cao đẳng cộng đồng: Dự án có tổng mức đầu tư 185,908 tỷ đồng (nguồn ngân sách Trung ương 110 tỷ đồng; Ngân sách địa phương 75,908 tỷ đồng). Lũy kế vốn bố trí đến 2018 là 122,21 tỷ đồng. Trong năm 2018, dự án được bố trí 26 tỷ đồng (nguồn ngân sách Trung ương 6 tỷ và ngân sách địa phương 20 tỷ), ước giải ngân đến kỳ báo cáo nguồn ngân sách Trung ương là 1,827 tỷ đồng, đạt 30%. Hiện nay dự án đã hoàn thiện các hạng mục hạ tầng thiết yếu để trường Cao đẳng Cộng đồng đi vào hoạt động, các gói thầu xây lắp đã thi công đạt trên 98%. Ngày 28/8/2018, UBND tỉnh tổ chức Lễ Công bố Quyết định thành lập Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông và chính thức đi vào hoạt động.

Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia, giai đoạn 2014 - 2020: Dự án với tổng mức đầu tư 711 tỷ đồng. Trong kế hoạch vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 - 2020 vốn bố trí cho dự án là 91 tỷ đồng; lũy kế bố trí vốn đến 2018 là 50 tỷ. Năm 2018 được bố trí 10 tỷ đồng, ước giải ngân đến kỳ báo cáo được 7,5 tỷ, đạt 75% kế hoạch. Đến nay, dự án đã hoàn tất một số gói thầu và thực hiện đóng điện tại thôn 5, thôn 6 xã Đắk R’Măng, huyện Đắk G’Long; hoàn thành gói thầu tại thôn Năm Châu, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô; hoàn thành lắp đặt nghiệm thu kỹ thuật tại thôn các thôn Đắk Quoeng, thôn Đắk RMăng, thôn Đắk Krung, Bon Đắk NRông B, Bon Mê Ra thuộc xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức …

Dự án hồ Gia Nghĩa: Dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt với tổng mức đầu tư (TMĐT) là 785 tỷ đồng, nguồn trái phiếu Chính phủ. Sau khi điều chỉnh và được chia thành 2 tiểu dự án: Tiểu dự án giải phóng mặt bằng và tái định cư, giao cho UBND Thị xã Gia Nghĩa làm chủ đầu tư với TMĐT 533,765 tỷ đồng; Tiểu dự án đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục còn lại của dự án giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư với TMĐT 251,235 tỷ đồng. Năm 2018 dự án được bố trí 500 tỷ đồng, ước giải ngân đến kỳ báo cáo khoảng 5,503 tỉ đồng, đạt 1% kế hoạch.

Các chủ đầu tư đang gấp rút hoàn thiện các bước để thực hiện dự án, cụ thể: Đối với Tiểu dự án giải phóng mặt bằng và tái định cư đã thực hiện thông báo thu hồi đất 5/7 hạng mục; hoàn thiện hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công khu tái định cư phía Đông hồ Trung tâm, dự kiến triển khai trong tháng 10/2018. Đối với Tiểu dự án đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục còn lại của dự án đang gấp rút hoàn thiện hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công để triển khai thực hiện theo kế hoạch đề ra.

Dự án Đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê: Dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư. Đến nay dự án đã thi công đạt 65% các hạng mục xây lắp đoạn km16+014 - Km28+608, đoạn km6+485 - km16+014, đang hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch và phối hợp với UBND huyện Đắk R’Lấp giải phóng mặt bằng để triển khai thi công.

Dự án Hạ tầng kỹ thuật kết nối Khu nông nghiệp công nghệ cao: Dự án được UBND tỉnh phê duyệt với tổng mức đầu tư 26,347 tỷ đồng, để đầu tư đường giao thông dài 673,4m từ nguồn vốn ngân sách của tỉnh và thực hiện rà phá bom mìn. Lũy kế bố trí vốn đến năm 2018 là 15,345 tỷ đồng. Kết quả thi công ước đạt 85% khối lượng hợp đồng và hoàn tất việc rà phá bom mìn.

Nhìn chung các dự án trọng điểm nêu trên đã và đang được các cấp chính quyền, chủ đầu tư và các nhà thầu tích cực triển khai thực hiện. Tuy nhiên đây là vấn đề liên quan đến nhiều lĩnh vực như: giải phóng mặt bằng; quyền lợi, trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp; an sinh xã hội, môi trường; nguồn vốn… nên gặp không ít khó khắn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án. Điều này dẫn đến một số dự án chậm tiến độ so với kế hoạch. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các dự án, UBND tỉnh đã yêu cầu các chủ đầu tư tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo chất lượng công trình, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hợp đồng; các chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhất là công tác giải phóng mặt bằng; chủ động rà soát, đề xuất điều chuyển kế hoạch vốn giao năm 2018, đảm bảo giải ngân theo kế hoạch vốn được giao.

Đức Thượng - BTGTU