user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4821\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1227\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-85959c5d823d7d4a872fda2ee881ccaf\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-85959c5d823d7d4a872fda2ee881ccaf\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-85959c5d823d7d4a872fda2ee881ccaf\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:19:\"/?q=tin-tuc/21/2926\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1563856983, expire = 1563878583, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-85959c5d823d7d4a872fda2ee881ccaf' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Tin tức - sự kiện

Vị trí của giáo dục và vai trò của người Thầy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Đối với mỗi quốc gia, dân tộc, sự nghiệp giáo dục, vai trò của người thầy luôn giữ một vị trí đặc biệt quan trọng, nó không trực tiếp tạo ra của cải vật chất, nhưng đào tạo ra những chủ thể sáng tạo ra của cải vật chất để phát triển xã hội. Thực tiễn đã minh chứng: dân tộc, quốc gia nào quan tâm, chăm lo đến sự nghiệp giáo dục, dân tộc, quốc gia đó sẽ nhanh chóng thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu. Thế hệ chúng ta được kế thừa và tiếp tục phát triển những truyền thống tốt đẹp, quí báu về nhiều mặt của thế hệ trước để lại để xây dựng và phát triển nền giáo dục nước nhà ngang tầm với sự nghiệp đổi mới, xu hướng hội nhập và phát triển đất nước.

Dưới thời phong kiến, nền giáo dục còn manh nha, nhưng hết sức chú trọng người hiền tài, đã có những người thầy với tấm lòng cao thượng, tâm hồn trong sáng, cốt cách thanh tao, không bị cám dỗ bởi tiền tài, danh vọng. Đó là tấm gương sáng ngời như: nhà giáo tiền bối Chu Văn An, tài năng, đức độ sáng ngời. Nhà giáo Nguyễn Bỉnh Khiêm, hiểu sâu biết rộng trong mọi lĩnh vực, là nhà tiên tri thời cuộc nổi tiếng. Nhà giáo Đào Công Hiệu có một không hai trong lịch sử. Nhà giáo Võ Trường Toản, khước từ lời mời ra làm quan của triều đình Huế; Lương Đắc Bằng dấy binh trừng trị vua quan vô đạo; Cao Bá Quát khởi nghĩa chống lại triều đình phong kiến thối nát; Nhà giáo, nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu cầm đầu nghĩa quân chống thực dân Pháp – với khí phách “Sự đời đã khuất đôi tròng mắt; lòng đạo xin tròn một tấm gương”.

Lãnh tụ vĩ đại Nguyễn Ái Quốc, bắt đầu cuộc đời hoạt động yêu nước của mình bằng nghề dạy học. Đó là thầy giáo Nguyễn Tất Thành ở Trường Dục Thanh – Phan Thiết. Không học ở trường sư phạm nào, nhưng với tinh thần yêu nước và có ý thức đúng đắn về nghề dạy học, Người đã có những quan niệm và hoạt động phù hợp với khoa học giáo dục hiện đại như quan điểm giáo dục toàn diện, giảng dạy cụ thể, vừa sức với người học, tôn trọng nhân cách người học. Và sau này khi ở Pháp, Nga, Trung Quốc, Thái Lan và cả khi ở Chiến khu Việt Bắc, Bác Hồ của chúng ta cũng mở các lớp chính trị cho các đồng chí công tác gần gũi mình và giảng dạy văn hóa cho cả đồng bào địa phương.

Bốn đồng chí thay mặt cho các tổ chức Cộng sản họp với Bác Hồ ngày 3/2/1930 để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là những thầy giáo. Đó là những đồng chí Châu Văn Liêm, Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn Thiện và Trịnh Đình Cửu. Trong số sáu đồng chí tham gia khởi nghĩa Nam kỳ (1940), có bốn đồng chí là nhà giáo, đó là: Phan Đăng Lưu, Hà Huy Tập, Võ Văn Tần và Nguyễn Hữu Tiến là người đã vẽ lá cờ đỏ sao vàng năm cánh và hiện là Quốc kỳ của nước ta. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhiều thầy giáo đã hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc. Hàng ngàn chiến sĩ, nguyên là thầy giáo đã anh dũng hy sinh cho Tổ quốc được độc lập, thống nhất.

Về mặt khoa học, ngành giáo dục và đào tạo đã cống hiến cho Tổ quốc những người con ưu tú, những tri thức khoa học hàng đầu như Trần Đại Nghĩa, Hồ Đắc Di, Tôn Thất Tùng, Nguyễn Văn Huyên, Tạ Quang Bửu, Nguyễn Văn Hiệu, Nguyễn Cảnh Toàn, vv…

Để vị trí người thầy, nghề dạy học ngang tầm với sự nghiệp đổi mới, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI  nêu rõĐổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Nhận thức rõ tầm quan trọng công tác giáo dục và đào tạo trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế. Nó thực sự là chìa khóa, động lực thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Thực tiễn cho thấy giáo dục và đào tạo không chỉ có vai trò quan trọng trên lĩnh vực sản xuất vật chất mà còn là cơ sở để hình thành nền văn hoá tinh thần của chủ nghĩa xã hội. Đảng ta đã chỉ rõ: nhiệm vụ và mục tiêu cơ bản của giáo dục là nhằm xây dựng con người và thế hệ thiết tha, gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên cường, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá của dân tộc là những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Ngày nay, nhân loại đang bước vào cách mạng công nghiệp 4.0, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại cơ hội và thách thức rất lớn. Khoa học và công nghệ sẽ biến những điều tưởng chừng không thể trở thành có thể. Năng suất, chất lượng và hiệu quả của sản phẩm, dịch vụ tăng; chi phí thương mại giảm sẽ làm tăng doanh thu toàn cầu, thúc đẩy tốc độ và chất lượng tăng trưởng kinh tế, nâng cao tính tiện ích cho cuộc sống cá nhân. Cuộc CMCN lần thứ tư sẽ có tác động mạnh mẽ tới mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội nhân loại nói chung và Việt Nam nói riêng. Vì vậy, chúng ta phải tập trung chăm sóc, bồi dưỡng, đào tạo, phát huy sức mạnh của con người Việt Nam thành lực lượng lao động xã hội, lực lượng sản xuất đủ bản lĩnh và kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, đủ sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chính vì vậy, giáo dục có một vai trò rất quan trọng đối với vận mệnh của đất nước.

Xây dựng và phát triển sự nghiệp giáo dục ngang tầm với công cuộc đổi mới là trách nhiệm của toàn xã hội. Trong đó, vai trò của mỗi người thầy trước Đảng, trước nhân dân, trong việc giữ gìn bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, phát huy huy truyền thống quý báu, không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm để đáp ứng trọng trách đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài là hết sức quan trọng - xứng đáng với sự quan tâm, tin cậy của Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương, đất nươc  ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

Đoàn Văn Kỳ - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy