user warning: File '.\dukccq\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4821\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1225\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-2bc448f483ccf543a5826fcfd7cf1b09\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-2bc448f483ccf543a5826fcfd7cf1b09\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-2bc448f483ccf543a5826fcfd7cf1b09\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:19:\"/?q=tin-tuc/21/2939\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1531958434, expire = 1531980034, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-2bc448f483ccf543a5826fcfd7cf1b09' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Tin tức - sự kiện

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng năm 2018

Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2018, trong 02 ngày (26/6 - 27/6/2018), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng năm 2018. Tham gia lớp học có 390 lượt cấp ủy viên hoặc cán bộ được phân công trực tiếp tham mưu giúp cấp ủy (giúp cho chi bộ, nơi không có cấp ủy) về công tác tuyên giáo; tổ chức; kiểm tra, giám sát của Đảng.

Tại lớp bồi dưỡng, các đồng chí cấp ủy được nghe các báo cáo viên trình bày, hướng dẫn, trao đổi các nội dung về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng gồm: Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và một số nội dung liên quan đến công tác tuyên giáo. Một số nội dung liên quan đến nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng và thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; một số văn bản của Ban Chấp hành, Bộ Chính trị, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và một số nội dung liên quan đến công tác tài chính Đảng, soạn thảo văn bản Ủy ban Kiểm tra. Những nội dung cơ bản về nghiệp vụ công tác Đảng viên, công tác cán bộ và công tác Bảo vệ chính trị nội bộ; đồng thời trao đổi, thống nhất một số nội dung còn vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện về nghiệp vụ công tác Đảng.

Toàn cảnh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng năm 2018

Lớp bồi dưỡng cung cấp những kiến thức cơ bản và cần thiết đối với các cán bộ phụ trách làm công tác xây dựng Đảng; qua đó, góp phần giúp mỗi cấp ủy viên củng cố, bổ sung kiến thức, để làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, hướng dẫn cho cấp ủy cơ sở, cấp ủy trực thuộc trong công tác xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên.

Nguyễn Thị Ngọc - Ban Tuyên giáo ĐUK CCQ tỉnh