user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6039\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4821\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1228\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-68ed1afa5c869f10080ece294487871f\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-68ed1afa5c869f10080ece294487871f\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-68ed1afa5c869f10080ece294487871f\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:19:\"/?q=tin-tuc/21/3001\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1579899883, expire = 1579921483, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-68ed1afa5c869f10080ece294487871f' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Tin tức - sự kiện

Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Nông: Nét khởi sắc trong hoạt động công đoàn

Qua 15 năm hoạt động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Đắk Nông đã có bước phát triển quan trọng về số lượng và chất lượng; đoàn viên, CNVCNLĐ và tổ chức công đoàn ngày một tăng, công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ từng bước đi vào chiều sâu... Hệ thống công đoàn từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, kiện toàn, hoạt động hiệu quả. Tính đến tháng 01/2019, toàn tỉnh Đắk Nông có 820 công đoàn cơ sở với 29.946 công nhân, công chức, viên chức, lao động; tổng số đoàn viên công đoàn là 27.656 người. Tỷ lệ công đoàn cơ sở đạt vững mạnh là 90%, trong đó công đoàn cơ sở đạt vững mạnh xuất sắc chiếm trên 30%. 

Trong những năm qua, bằng sự nỗ lực, quyết tâm hướng các hoạt động công đoàn về cơ sở, LĐLĐ tỉnh đã và đang tạo nên những nét khởi sắc trong đời sống của công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn trên địa bàn tỉnh. Hàng năm, ngoài việc đẩy mạnh và thực hiện tốt các phong trào thi đua, hoạt động công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở và chăm lo tốt hơn quyền, lợi ích của đoàn viên. Hàng năm, LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với doanh nghiệp tổ chức Chương trình “Tết sum vầy”, chăm lo thiết thực đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, lao động. Mỗi năm, vào dịp Tết Nguyên đán, Lãnh đạo công đoàn các cấp đã trực tiếp thăm hỏi, tặng quà… tạo thêm sự gắn bó giữa người lao động và tổ chức công đoàn. Kết quả, trong 15 năm qua, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức tặng quà và hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn với tổng số gần 3.400 suất quà, trị giá gần 1,3 tỷ đồng. Thực hiện Tháng Công nhân, hàng năm, các cấp công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: tổ chức gặp gỡ, đối thoại với chính quyền, chủ doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền lợi của công nhân, công chức, viên chức, lao động; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc… Với nhiều mô hình mới, cách làm hay được triển khai thực hiện đã khẳng định rõ hơn vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên và người lao động.

Tuy hoạt động trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông không ngừng nỗ lực làm tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Với nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, ý nghĩa được triển khai, đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giúp người lao động an tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chương trình “Mái ấm công đoàn” mang ý nghĩa thiết thực, được đông đảo CNVCLĐ, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đồng tình hưởng ứng; qua đó đã góp phần củng cố niềm tin, hiện thực hóa ước mơ an cư, lạc nghiệp của người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Được triển khai từ năm 2006, đến nay đã vận động được hơn 3,2 tỷ đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động xây mới và sửa chữa 155 căn nhà. Ngoài ra Quỹ "Vì đoàn viên công đoàn nghèo” giải quyết vốn vay phát triển kinh tế cho 916 trường hợp, với số tiền là hơn 2,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh được các cấp công đoàn trong tỉnh quan tâm. Hàng năm, LĐLĐ tỉnh Đắk Nông xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS ngoài nhà nước. Sau 15 năm, đã thành lập mới được 389 CĐCS, với 14.690 đoàn viên; có 9.164 đoàn viên ưu tú được tổ chức đảng cử tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng, trong đó có 6.724 đoàn viên được kết nạp đảng.

Đặc biệt, một trong những nhiệm vụ trọng tâm luôn được các cấp công đoàn trong tỉnh quan tâm thực hiện tốt đó là công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Tham gia với cơ quan chức năng xây dựng, triển khai thực hiện chính sách, thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở; tập trung nâng cao chất lượng việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể trong các doanh nghiệp; phối hợp giải quyết kịp thời những bức xúc, đề xuất, kiến nghị của đoàn viên, người lao động. Từ các diễn đàn này, công nhân, viên chức, lao động được trực tiếp tham gia xây dựng nội quy, quy chế của đơn vị, phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm, vai trò làm chủ của người lao động, tạo điều kiện để đơn vị, doanh nghiệp ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh. Qua đó, củng cố niềm tin, sự gắn bó của đoàn viên, người lao động đối với tổ chức công đoàn.

Ghi nhận kết quả và đóng góp của đội ngũ CNVCLĐ cho sự phát triển của tỉnh nhà, sự lớn mạnh của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Đắk Nông đã được Tổng LĐLĐVN trao tặng Cờ thi đua xuất sắc, UBND tỉnh Đắk Nông trao tặng Cờ thi đua tiêu biểu. Đồng thời, nhiều tập thể, cá nhân cũng được biểu dương, tặng thưởng các danh hiệu cao quý. Với thành tích đạt được, LĐLĐ tỉnh đã góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng địa phương, xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp hóa, hiện đạt hóa đất nước.

                                                                      Quang Hùng - LĐLĐ tỉnh