user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4821\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1228\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-c30138f9095ae8619e64dec768c23b2e\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-c30138f9095ae8619e64dec768c23b2e\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-c30138f9095ae8619e64dec768c23b2e\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:19:\"/?q=tin-tuc/21/3067\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1574027302, expire = 1574048902, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-c30138f9095ae8619e64dec768c23b2e' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Tin tức - sự kiện

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ 3, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày 10/10/2019, tại Hội trường Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) lần thứ 3, nhiệm kỳ 2015 - 2020 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và triển khai nhiệm vụ quý 4 năm 2019.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Võ Đình Tín - TUV, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, phụ trách địa bàn; đại diện lãnh đạo Văn phòng, các ban đảng của Tỉnh ủy; các đồng chi ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; lãnh đạo các ban đảng, đoàn thể của Đảng ủy Khối và bí thư các TCCS đảng trực thuộc.

Theo báo cáo đánh giá tại Hội nghị, trong 9 tháng đầu năm 2019, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các TCCS đảng trực thuộc lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.Kịp thời sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong Cơ quan Đảng ủy Khối sau hợp nhất và nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả.

Công tác xây dựng Đảng có những chuyển biến tích cực. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng có nhiều đổi mới; công tác giáo dục lý luận chính trị, nghiệp vụ được thực hiện theo kế hoạch, đã tổ chức 06 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 393 đồng chí, 03 lớp bồi dưỡng bồi dưỡng chính trị hè cho 227 đồng chí; việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được đẩy mạnh. Thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng, kịp thời củng cố, kiện toàn các TCCS đảng sau hợp nhất 02 đảng bộ Khối; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; quan tâm công tác tạo nguồn, phát triển Đảng, đảm bảo số lượng và nâng cao chất lượng đảng viên mới kết nạp. Trong 9 tháng đã kết nạp 112 đảng viên, tổng số đảng viên toàn Đảng bộ Khối hiện là 3.210 đồng chí ở 78 TCCS đảng. Công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên đảm bảo theo quy trình, quy định, đã kịp thời kiểm tra và xử lý nghiêm các đảng viên vi phạm khuyết điểm. Trong 9 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tiến hành kiểm tra, giám sát 09/14 đơn vị (đạt 64% kế hoạch); Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối kiểm tra 03 tổ chức đảng, giám sát 01 tổ chức đảng (đã kiểm tra 02, đang giám sát 01); các TCCS đảng đã kiểm tra và kết luận 15/33 tổ chức đảng (đạt 45,5%) và 96/166 đảng viên (đạt 57,8%); giám sát 04/20 tổ chức đảng (đạt 20%) và 26/67 đảng viên (đạt 38,8%). Cấp ủy và ủy ban kiểm tra hai cấp tiến hành kiểm tra 14 trường hợp đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; qua kiểm tra kết luận 06 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, 08 trường hợp có vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật, đã chỉ đạo nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể đổi mới hoạt động; tích cực tham gia ý kiến góp ý với cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, góp phần quan trọng vào việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Trong Quý IV/2019, Đảng ủy Khối tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đề ra từ đầu năm: tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ theo kế hoạch; làm việc với một số TCCS đảng để nắm tình hình và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kết luận kiểm tra, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên; tổ chức đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cuối năm...; đặc biệt là tập xây dựng báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa IV; hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối công bố Quyết định của Tỉnh ủy và trao tặng tặng Bằng khen cho chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền” và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2014 - 2018) thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Đảng ủy Khối khen thưởng cho các tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu năm 2018 và các đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền 2014 - 2018.

Cũng tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã quán triệt kế hoạch tổ chức và kế hoạch tuyên truyền đại hội các TCCS đảng, tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IV, Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XII; quán triệt Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền và thực hiện công tác cán bộ.

Nguyễn Thị Ngọc - Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối