user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4821\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1228\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-de2d0aafc1ef849043b39604a8f08a09\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-de2d0aafc1ef849043b39604a8f08a09\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-de2d0aafc1ef849043b39604a8f08a09\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:19:\"/?q=tin-tuc/21/3069\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1574033305, expire = 1574054905, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-de2d0aafc1ef849043b39604a8f08a09' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Tin tức - sự kiện

Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2019

Trong 3 ngày, từ ngày 15 - 17/10/2019, tại Hội trường Tỉnh ủy Đắk Nông, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cấp ủy năm 2019. Tham dự Hội nghị có 252 đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy viên của 68/78 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng giúp cho các đồng chí cấp ủy các TCCS đảng trong việc bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát và nghiệp vụ văn phòng cấp ủy; trên cơ sở cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn của Đảng, phương pháp, cách thức tiến hành và vận dụng vào thực tiễn chi, đảng bộ nhằm tạo sự thống nhất trong triển khai, thực hiện quy trình, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ Khối, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng ở cơ sở.


Đồng chí Đặng Thanh Quang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đặng Thanh Quang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối đã nêu rõ những nội dung trọng tâm, cơ bản trong lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, như: Phương pháp tuyên truyền, tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; Nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng; trình tự, nội dung sinh hoạt chi bộ; công tác tổ chức đại hội đảng các cấp; Nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; Công tác Đảng vụ, văn thư, lưu trữ, hồ sơ đại hội và công tác tài chính Đảng…; đồng thời, yêu cầu các đồng chí tham gia Hội nghị tập huấn cần học tập, nghiên cứu nắm vững nội dung của từng mặt công tác để áp dụng vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng tại cơ sở theo đúng quy định.

Hội nghị tập huấn là dịp để các tổ chức cơ sở đảng, các đồng chí cán bộ làm công tác Đảng ở các TCCS đảng trong Khối có điều kiện học hỏi, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tiếp tục đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng ở cơ sở ngày càng trong sạch vững mạnh.

Sau Hội nghị, các đồng chí tham gia tập huấn sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

                                                Hương Lữ - Ban Tuyên giáo ĐUK