user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6039\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4821\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1228\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-762ca07b5db9a2e1ebec808a5b56e02b\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-762ca07b5db9a2e1ebec808a5b56e02b\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-762ca07b5db9a2e1ebec808a5b56e02b\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:18:\"/?q=tin-tuc/3/3186\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1580239156, expire = 1580260756, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-762ca07b5db9a2e1ebec808a5b56e02b' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Công tác tuyên giáo

Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị

Ngày 03/01/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến, quán triệt Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị “về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”; tổng kết công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Toàn quốc có trên 600 đầu cầu; tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông, đồng chí Ngô Thanh Doanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Bùi Huy Thành - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng chủ trì Hội nghị.

Về dự Hội nghị có các đồng chí là tỉnh ủy viên, các đồng chí báo cáo viên Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban đảng của Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành và đoàn thể cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; báo Đắk Nông, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí Nam Nung; đại diên thường trực và lãnh đạo Ban Tuyên giáo, báo cáo viên các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đại diên lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thành phố Gia Nghĩa.

 

Tại điểm cầu các huyện do đồng chí Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì tại điểm cầu địa phương. Tham dự hội nghị gồm: các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Huyện ủy; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh đang công tác tại các huyện, các đồng chí báo cáo viên Huyện ủy; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện; tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức Ban Tuyên giáo, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện và cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp.

Bùi Hồng Mến - PBT ĐUK