user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6039\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4821\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1228\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-160171faa94eaf1f93a174c58d9524fe\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-160171faa94eaf1f93a174c58d9524fe\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-160171faa94eaf1f93a174c58d9524fe\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:18:\"/?q=tin-tuc/3/3196\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1580237594, expire = 1580259194, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-160171faa94eaf1f93a174c58d9524fe' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Công tác tuyên giáo

Quân dân tỉnh Quảng Đức đoàn kết một lòng, góp sức đưa cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 đi đến thắng lợi

Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 là một chủ trương táo bạo và sáng tạo của Đảng ta với mục tiêu cao nhất là giải phóng dân tộc, là đòn quyết định mở đầu quá trình chiến tranh chống Mỹ cứu nước, buộc Mỹ phải rút quân bỏ rơi chính quyền Việt Nam Cộng hòa, tạo ra một bước ngoặt chiến lược, có ý nghĩa quyết định tới toàn bộ sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta.

Trong tháng 10/1967, Bộ Chính trị đã đề ra chủ trưởng Tổng công kích, tổng khởi nghĩa vào dịp Tết Mậu thân 1968: “Nhiệm vụ trọng đại và cấp bách của ta trong thời kỳ mới là động viên những nỗ lực lớn nhất của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ở cả hai miền, đưa cuộc chiến tranh cách mạng của ta lên bước phát triển cao nhất dùng phương pháp tổng công kích và tổng khởi nghĩa để giành thắng lợi quyết định”

[1]

. Trên thực tế, trước năm 1968 ở nhiều vùng và các địa phương quần chúng đã nổi dậy đấu tranh giành chính quyền như: Mỹ Tho, Bến Tre, Quảng Ngãi… Vì vậy, Mậu Thân 1968 có thể coi là một cuộc tiến công chiến lược trên quy mô toàn miền Nam, có sự tham gia nổi dậy của quần chúng.

Tỉnh Quảng Đức (Đắk Nông ngày nay) cũng như toàn chiến trường Khu 6 là một chiến trường yếu, hầu như không có lực lượng chủ lực của Khu và Miền đứng chân hoạt động, lực lượng vũ trang của Khu mới chỉ tổ chức ở cấp tiểu đoàn. Do đó, quân Mỹ vào đây tuy có muộn hơn và tỷ lệ có ít hơn các chiến trường khác. Sau những thất bại nặng nề trong mùa hè năm 1965, lực lượng quân đội ngụy ở Quảng Đức liên tiếp mở các cuộc càn quét, đánh phá ác liệt các vùng căn cứ và vùng giải phóng của ta. Bên cạnh đó, đế quốc Mỹ còn dung túng giúp đỡ bọn FULRO, gây cho ta khó khăn, phức tạp mới.

Đầu năm 1966, trên toàn Miền, ta chủ động mở những đợt tấn công, bẻ gãy nhiều hướng phản công lớn của Mỹ - ngụy. Ở địa bàn Quảng Đức, Bộ Tư lệnh Miền tăng cường Trung đoàn 16, cùng Trung đoàn 346 của Quân khu 6 mở chiến dịch tiến công hướng đông bắc Phước Long, nhằm tiêu diệt một bộ phận chủ lực địch thuộc lực lượng cơ động của chi khu Gia Nghĩa, giải phóng đoạn đường 14 từ Kiến Đức đến Bu Prăng và tuyến biên giới nối liền với Bù Gia Mập.

Ngày 10/02/1966, bộ đội chủ lực nổ súng tiêu diệt cứ điểm Tuy Đức (ngã ba đường 14 đi Bu Prăng). Sau đó, quân ta quyết định chuyển sang diệt cứ điểm Bu Prăng và đánh vào Nhân Cơ. Kết thúc chiến dịch, ta đánh thiệt hại nặng hai cứ điểm quan trọng đó, khiến địch phải co lại, tạo thuận lợi cho Miền mở cửa khẩu và hành lang phía tây biên giới Campuchia.

Đầu năm 1967, Ban cán sự Đảng tỉnh chỉ đạo Huyện ủy Khiêm Đức phá ấp chiến lược Khiêm Cần. Qua một đêm chiến đấu liên tục và dũng cảm, lực lượng của ta đã giành thắng lợi lớn. Hai tháng sau chiến thắng Khiêm Cần, lực lượng vũ trang của ta tiếp tục đột nhập vào ấp Khiêm An, tiêu diệt một đại đội địch.

Bị thất bại trong chiến dịch mùa khô lần thứ nhất (1965 - 1966), địch chuyển sang thực hiện cuộc phản công chiến lược mùa khô lần thứ hai (1966 - 1967). Được sự chi viện của Mỹ về lực lượng cũng như phương tiện chiến tranh, quân ngụy ở Quảng Đức ra sức chuẩn bị tổ chức các cuộc càn xúc dân về các ấp ven đường 14 với hy vọng nhờ hệ thống ấp đó làm trạm gác bảo vệ cho các đoàn xe tiếp tế của chúng từ Sài Gòn lên Gia Nghĩa. Trước tình hình đó, Đảng bộ Quảng Đức không ngừng tăng cường chỉ đạo phong trào cách mạng trong các vùng căn cứ, phong trào nhân dân du kích chiến tranh và xây dựng buôn làng chiến đấu. Phát động đồng bào thi đua vót chông, làm cung, cạm bẫy, thực hiện rào làng chiến đấu, chống địch càn quét vào vùng căn cứ và vùng giải phóng.

          Trong quá trình đấu tranh, cùng với nhiệm vụ bảo vệ đường hành lang chiến lược, Quảng Đức vẫn đảm bảo tuyến đường thông suốt. Đến tháng 3/1967, Trung ương quyết định giao đường hành lang chiến lược từ Quảng Đức sang Đoàn 90 của Trung ương trên đất bạn Campuchia cho Trung ương Cục miền Nam quản lý. Từ đây, Ban giao bưu vận Quảng Đức chuyên lo xây dựng các tuyến nội tỉnh và liên tỉnh đi qua địa bàn. Một số lượng lớn cán bộ, chiến sĩ hành lang được tỉnh điều bổ sung cho các đơn vị bộ đội tập trung tỉnh và địa phương huyện.

Cuối năm 1967, Bộ Chính trị họp ra Nghị quyết về tổng công kích và tổng khởi nghĩa (01/1968). Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng, Khu 10 tăng cường cho Quảng Đức một tiểu đoàn quân chủ lực. Ở Quảng Đức, Đảng bộ, quân và dân ta cũng tích cực chuẩn bị lực lượng sẵn sàng tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 (mật danh X). Lực lượng vũ trang của tỉnh được kiện toàn, ngoài các đội vũ trang công tác còn có C24 bộ binh, C90 đặc công, C28, C20... được trang bị vũ khí đầy đủ, sẵn sàng trong tư thế chiến đấu. Các đội công tác khẩn trương củng cố thực lực chính trị ở cơ sở, xây dựng phương án tổ chức cho quần chúng nổi dậy giải phóng ấp chiến lược, đồng thời tổ chức quyên góp, tập kết lương thực, hậu cần sẵn sàng phục vụ chiến đấu. Hàng trăm thanh niên ở hai xã căn cứ Nâm Nung và Nam Ka xung phong đi dân công, tải đạn, vũ khí, lương thực, thực phẩm, thuốc men từ các kho dự trữ ở bên kia biên giới Campuchia về các huyện Lạc Thiện, Đức Lập, Gia Nghĩa và vùng phụ cận phục vụ Tổng tấn công và nổi dậy.

Trong các ấp chiến lược như Khiêm An, Khiêm Bình, Khiêm Cần... ta tiến hành vận động, gây dựng cơ sở và phát triển được một số đảng viên người dân tộc thiểu số. Tại Gia Nghĩa, đội T27A kiên cường bám trụ, bám dân, bám ấp và móc nối được một số cơ sở. Nhờ đó ta nắm được âm mưu, kế hoạch chống phá cách mạng và bố trí phòng thủ của chúng ở trong thị xã, chuẩn bị cho cuộc Tổng tiến công.

Đúng giao thừa Tết Mậu Thân 1968, quân và dân Tây Nguyên cùng với quân và dân toàn miền Nam đồng loạt nổ súng tấn công vào các thị xã, thị trấn, quận lỵ địch. Do điều kiện khách quan, trên địa bàn Quảng Đức không nổ súng đồng thời với các nơi khác, mà đến đêm hôm sau mới bắt đầu cuộc Tổng tiến công. Tiểu đoàn chủ lực của Khu 10 chia làm nhiều mũi phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương tấn công vào các cứ điểm như thị xã, sân bay, đánh và làm chủ đoạn đường 14 từ Đức Lập đi Đắk Song và Gia Nghĩa.

Tại Gia Nghĩa, lực lượng của Tiểu đoàn chủ lực Khu 10 đánh vào thị xã, tiến đánh sân bay Gia Nghĩa, một tiểu đội địch canh giữ ở đây chống cự yếu ớt rồi bỏ chạy. Ta rải truyền đơn binh tề vận và xây dựng cơ sở ở chợ Hòa Bình, bố trí súng phòng không trên đồi Nghĩa Phú. Quân địch từ tòa hành chính và quân ta từ phía Tây thị xã nhiều lần phản kích giao tranh, song do chưa chuẩn bị kỹ về lực lượng, vũ khí và lương thực nên ta chỉ trụ lại được ở đây một ngày đêm. Gần sáng hôm sau, toàn bộ lực lượng của ta bí mật rút lui an toàn về căn cứ.

Tại Kiến Đức, lực lượng của ta nổi dậy tấn công một loạt các ấp chiến lược của địch. Các trung đội của C20, C28 và đội công tác C9 bất ngờ tập kích vào các ấp chiến lược Bu Tung, Quảng Lộc, Quảng Phước, Quảng Chánh, Bu Xê Rê. Bị đánh bất ngờ, các trung đội dân vệ, địa phương quân và cảnh sát ngụy chống cự yếu ớt và bỏ vũ khí tháo chạy. Quân ta cùng đồng bào trong các ấp kiên cường bám trụ, chống lại các đợt phản công của địch, gây nhiều thiệt hại cho chúng.

Tại Đức Lập, lực lượng cách mạng có một trung đội địa phương đột nhập làm chủ các ấp Đức An, Thuận Hạnh, cùng với lực lượng chủ lực pháo kích vào quận lỵ Đức Lập, bao vây Đức Xuyên. Nhân dân các dân tộc xã Nâm Nung tham gia tiếp tế lương thực, tải đạn và vận chuyển thương binh từ các mặt trận Đức Lập, Đắk Sắk, Sa Pa, Đắk Lao, Đắk Pét... sang các hậu cứ của đường hành lang chiến lược Bắc - Nam trên đất Campuchia. Ngoài lực lượng của tỉnh trực tiếp tham gia tấn công nổi dậy tại địa phương, Quảng Đức còn hoàn thành nhiệm vụ phục vụ đường hành lang, đưa Trung đoàn 33 chủ lực B3 (Tây Nguyên) hành quân qua Bến Đá K62, bất ngờ tấn công vào Buôn Ma Thuột và rút lui an toàn.

Trong cuộc Tổng tiến công, do lực lượng ta mỏng, thông tin chậm, lại không phải là chiến trường chính ở Tây Nguyên nên kết quả của cuộc Tổng tiến công nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 ở Quảng Đức còn chưa cao. Song, đây là lần đầu tiên lực lượng cách mạng tiến công vào tận sào huyệt của kẻ thù ở thị xã và làm chủ được một thời gian, hàng trăm tên địch bị loại khỏi vòng chiến đấu, giải phóng nhiều đồng bào trong các ấp chiến lược, góp phần vào thắng lợi của cuộc Tổng tấn công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 trên toàn miền Nam.

Có thể nói, thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 bắt nguồn từ đường lối đúng đắn, sáng tạo của Đảng và sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc, được sự ủng hộ và giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Cùng với khí thế Tổng tiến công và nổi dậy trên toàn miền Nam, quân và dân Quảng Đức đã đem hết sức mình phục vụ kháng chiến, đồng bào tại các căn cứ hỗ trợ tích cực cho lực lượng vũ trang, cung cấp lương thực, thực phẩm, vũ khí, thuốc men, tham gia cứu thương. Tuy không đạt được mục tiêu là lật đổ bộ máy chính quyền địch, thành lập chính quyền cách mạng trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, nhưng quân và dân các tỉnh Nam Tây Nguyên nói chung, Quảng Đức nói riêng đã góp phần cùng nhân dân miền Nam đánh bại chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ, buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán ở Paris (27/01/1973), chấm dứt ném bom không điều kiện, mở đầu thời kỳ xuống thang chiến tranh trong cuộc chiến vì độc lập, tự do gần hai thập kỷ của dân tộc Việt Nam.

Cẩm Trang

[1]

ĐCSVN: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb.Chính trị quốc gia, Hà Nội,2004,t.29,tr.50.