user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6039\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4821\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1228\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-5bdf0f6db0d73ad6ae4c6384c8ec8894\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-5bdf0f6db0d73ad6ae4c6384c8ec8894\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-5bdf0f6db0d73ad6ae4c6384c8ec8894\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:18:\"/?q=tin-tuc/4/3191\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1580244129, expire = 1580265729, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-5bdf0f6db0d73ad6ae4c6384c8ec8894' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Công tác tổ chức

Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng. Trái lại, nếu chi bộ kém thì công việc không trôi chảy”. Thực hiện các nghị quyết của Đảng, trong thời gian qua, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh luôn coi trọng việc xây dựng và củng cố chi bộ, trong đó tập trung và việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, xem đây là khâu đột phá trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cho tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/03/2007 của Ban Bí thư về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương  về “một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và các nghị quyết về xây dựng Đảng; Hướng dẫn số 23-HD/BTCTU, ngày 12/9/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về một số nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Hướng dẫn số 01-HD/ĐUK, ngày 24/5/2019 về trình tự, nội dung và xếp loại sinh hoạt chi bộ.

Qua quá trình thực hiện, phát huy những kinh nghiệm và kết quả đạt được, với sự quyết tâm của toàn Đảng bộ, chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng công tác đảng trong Đảng bộ Khối đã có những đổi mới, tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng chi bộ ở Đảng bộ Khối đáp ứng những yêu cầu của tình hình mới. Nền nếp sinh hoạt chi bộ được duy trì, đại đa số chi bộ đều sắp xếp thời gian, địa điểm sinh hoạt tương đối ổn định, phù hợp với điều kiện hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhiệm vụ công tác của đảng viên.

Trước khi sinh hoạt, các chi uỷ đều tiến hành họp để chuẩn bị nội dung sinh hoạt; đánh giá kết quả công tác lãnh đạo của chi bộ trong tháng, dự kiến nhiệm vụ của tháng tiếp theo; xác định những nội dung trọng tâm cần trao đổi, thảo luận, biểu quyết tại chi bộ; chuẩn bị các tài liệu phục vụ buổi họp.

Tại các buổi sinh hoạt chi bộ, tỉ lệ đảng viên tham gia thường xuyên các kỳ sinh hoạt đạt trên 90%, số ít đảng viên vắng mặt có lý do chính đáng và đều chủ động liên lạc với cấp ủy để nắm bắt chủ trương, thông tin của buổi sinh hoạt. Chất lượng đảng viên tham gia sinh hoạt ngày càng cao thể hiện qua dân chủ trong sinh hoạt đảng được tăng cường, nhiều đảng viên trẻ tích cực tham gia ý kiến xây dựng trong sinh hoạt chi bộ. Nội dung sinh hoạt chi bộ có nhiều đổi mới nhưng vẫn đảm bảo theo yêu cầu tại Hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung ương, trong đó tập trung vào các vấn đề về công tác chính trị, tư tưởngvề thực hiện nhiệm vụ chính trị. Phương pháp, hình thức sinh hoạt chi bộ ngày càng phong phú, hấp dẫn; phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên tại chi bộ và kiểm tra, giám sát các chi bộ được quan tâm. Sự phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị thường xuyên, chặt chẽ, tạo sự đồng thuận trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, từ đó lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

Bên cạnh đó, sinh hoạt chuyên đề cũng được các chi bộ chú trọng; các buổi sinh hoạt chuyên đề đã thu hút được nhiều ý kiến đảng viên tham gia, tập trung vào các vấn đề nổi cộm, bức xúc chưa được giải quyết; việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,…

Việc duy trì tốt nền nếp sinh hoạt đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nhiều chi bộ đã phát huy được vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở trong lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, công nhân, lao động. Đồng thời, thông qua sinh hoạt để chi bộ nắm được tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức lối sống của đảng viên để từ đó có biện pháp khắc phục xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Đặc biệt, thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thành lập các tổ công tác về tham dự sinh hoạt với chi bộ ở các TCCS đảng; qua đó, kịp thời nắm bắt giải quyết những vấn đề mới nảy sinh, hướng dẫn các bước tiến hành sinh hoạt chi bộ đảm bảo hiệu quả và đúng theo quy định. Ngoài ra, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với chi bộ về việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, trong đó lồng ghép theo dõi, hướng dẫn quy trình sinh hoạt chi bộ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, sinh hoạt chi bộ ở các TCCS đảng thuộc Đảng bộ Khối vẫn còn những tồn tại, hạn chế: Một số chi bộ chưa thực hiện nghiêm túc nền nếp sinh hoạt theo quy định của Điều lệ Đảng, nội dung và hình thức sinh hoạt chưa phong phú, một số cấp ủy, chi bộ chưa làm tốt việc lựa chọn nội dung dẫn đến nội dung sinh hoạt còn hạn chế về chất lượng như nội dung thông tin thời sự và phổ biến văn bản chỉ đạo của cấp trên còn dàn trải, không xác định rõ trọng tâm. Có chi bộ chưa đánh giá một cách cụ thể việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều chi bộ còn lúng túng trong việc chọn nội dung, chủ đề để học tập, rèn luyện… Trong sinh hoạt tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu chưa thể hiện rõ nét, tinh thần tự phê bình và phê bình vẫn còn nể nang, né tránh. Một số đảng viên còn thiếu gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của chi bộ có lúc chưa được thực hiện thường xuyên.

Phát huy những ưu điểm, để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong sinh hoạt chi bộ, thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ tiếp tục điều chỉnh, bổ sung và đề ra những giải pháp thích hợp để lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các TCCS đảng trực thuộc tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối.

Nguyễn Thị Ngọc - Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

Các bài viết khác