Giới thiệu chung

Danh sách trích ngang ủy ban kiểm tra đoàn khối nhiệm kỳ 2012 - 2017

 DANH SÁCH TRÍCH NGANG ỦY BAN KIỂM TRA ĐOÀN KHỐI NHIỆM KỲ 2012 - 2017

 

Họ và tên Vương Công Nghiệp
Năm sinh 1978
Quê quán Quảng Nam
Dân tộc Kinh
Trình độ CMNV Đại học
Trình độ LLCT Sơ cấp
Đoàn, Đảng Đảng viên
Chức vụ Bí thư ĐCS Sở VH, TT &DL
   
Họ và tên Nguyễn Hữu Hải
Năm sinh 1988
Quê quán Thanh Hóa
Dân tộc Kinh
Trình độ CMNV Đại học
Trình độ LLCT Trung cấp
Đoàn, Đảng Đoàn viên
Chức vụ Cán bộ Đoàn khối
   
Họ và tên Lưu Thái Hưng
Năm sinh 1982
Quê quán Bình Định
Dân tộc Kinh
Trình độ CMNV Đại học
Trình độ LLCT  
Đoàn, Đảng Đảng viên
Chức vụ Bí thư CĐ Thanh tra tỉnh
   
Họ và tên Đường Hồng Thắng
Năm sinh 1982
Quê quán Nghệ An
Dân tộc Kinh
Trình độ CMNV Cử nhân
Trình độ LLCT Trung cấp
Đoàn, Đảng Đảng viên
Chức vụ Phó Bí thư CĐ UBKT Tỉnh ủy
   
Họ và tên Phan Sỹ Thống
Năm sinh 1981
Quê quán Nghệ An
Dân tộc Kinh
Trình độ CMNV Đại học
Trình độ LLCT Sơ cấp
Đoàn, Đảng Đảng viên
Chức vụ Bí thư ĐCS Sở giáo dục & đào tạo

 
: UBKT DK.xls